tirsdag den 7. september 2010

Distanceledelse er ikke ”ledelse light”

Af Camilla Bachmann

Gennem de senere år har distanceledelse vundet større indpas i den danske arbejdskultur. Det forekommer hyppigere at lederen ikke længere fysisk befinder sig det samme sted som medarbejderen, der måske i stedet er placeret på et decentralt kontor eller ligefrem sidder i et helt andet land. e-LEDEREN har i denne udgave talt med Jesper Thue Bonde om hans erfaringer med at lede medarbejdere på tværs af landegrænser.

Jesper Thue Bonde er 31 år og har en bachelor i økonomi og filosofi, HA(fil.), fra Copenhagen Business School. Første gang han stiftede bekendtskab med distanceledelse, var da han som nyuddannet startede i en global it-helpdesk hos Mærsk Data med afdelinger i både København, Hong Kong og New York. I dag er Jesper Thue Bonde selvstændig konsulent i JTB Consult, hvor han arbejder med it-service-management hos Mærsk Line. Derudover er han medstifter af den nystartede virksomhed HEADS UP CPH, hvor han arbejder med applikationer til iPhone, Androide og iPad. Her leder han medarbejdere i både Ukraine, Indien og Danmark.

”Når man taler om distanceledelse, er der ikke nogen grænser i forhold til kommunikation – den største grænse er at vi er vågne på forskellige tidspunkter”, siger Jesper Thue Bonde.

Ledelse over distancen er ifølge Jesper Thue Bonde ikke meget anderledes end traditionel ledelse. Det er nogle andre værktøjer man benytter sig af, og omstændighederne differentierer sig også en smule, idet den fysiske og rummelige kontakt med medarbejderen mangler. Dog er det stadig de samme ledelsesdyder der gør sig gældende, pointerer han.

God distanceledelse
Jesper Thue Bonde er ikke i tvivl om at det vigtigste element i distanceledelse er hyppig og klar kommunikation. Både lederen og medarbejderen skal sørge for at udtrykke sig klart og koncist, og det er op til lederen at sætte eksemplet. Uden hyppig kommunikation kan man som leder let komme til at virke usynlig over for medarbejderen, og derved kan man glide væk fra hinanden. Forudsætningen for at distanceledelse fungerer, er at man har et fast system eller har foretaget en forventningsafstemning med medarbejderen, således at ingen føler sig trådt på. Leder og medarbejder skal have en fælles forståelse for vigtigheden af at kommunikere klart, og har man et problem, skal det frem i lyset.

”Man skal tale med distancemedarbejderen over telefonen stort set hver dag. Det behøver ikke være noget arbejdsrelateret, bare man lige ringer og spørger til medarbejderen. Det gør at vedkommende kan føle relationen til lederen og derved bliver mere motiveret og i højere grad udvikler sig.”, mener Jesper Thue Bonde. Man misforstår hinanden i højere grad når man ikke kan se den man kommunikerer med, i øjnene. Derfor er det af stor betydning at al information bliver klart udtrykt og præcist formuleret.

Når man arbejder med folk fra andre kulturer, er det vigtigt at man som distanceleder har forståelse for at disse har en anden attitude og anderledes arbejdsmoral. Det skal man kunne rumme og forstå. Jesper Thue Bonde har selv gode erfaringer med først at afholde en telefonkonference hvor det aftales hvem der gør hvad, for derefter at sende en opfølgende mail, så alle medarbejdere fuldt ud har forstået hvad deres arbejdsopgaver er.

Kræver mindre af den yngre generation
Ledelse fra distancen kræver mindre af den yngre generation end den ældre, mener Jesper Thue Bonde. De unge er opvokset med flydende grænser i forhold til kommunikation, hvor det ikke er unaturligt at have venner i Sydamerika man hyppigt taler med. De unge har et stort virtuelt netværk og gode kompetencer inden for online-kommunikation allerede inden de træder ind på arbejdsmarkedet. Dette gør at de kan have nemmere ved at begå sig inden for distanceledelse, da de allerede er bekendte med kommunikationsmidlerne og ikke først skal læres op.

Jesper Thue Bonde gør opmærksom på at distanceledelse ikke er en slags ”ledelse light”, for det stiller store krav til både medarbejder, leder og organisation. Organisationen må anerkende at distanceledelse muligvis er sværere end traditionel ledelse. Der er et højere krav til medarbejderen om selvledelse, og lederen skal stole på medarbejderen, vise tillid og ikke være kontrollerende.

”Distanceledelse er altså ikke en lillesøster til traditionel ledelse. Det kræver de samme ledelseskompetencer og muligvis også lidt ekstra”, afslutter Jesper Thue Bonde.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar