fredag den 1. april 2011

Indre og ydre motivation - hvad motiverer dig?

Af: Bo Zoffmann

Motivation har været emnet for en del af mine fredagsinspirationer. Nu er vi i gang med at skrive en bog om emnet, og det er faktisk yderst spændende. Personligt har jeg valgt at dykke ned i en del af den store mængde af forskning der findes om emnet, hvilket er interessant. En af de årsager der er til at motivation er/har været et emne, som har givet mange spekulationer er, at ordet dækker over flere forhold, som hænger voldsomt sammen.

Der er specielt 2 forhold om motivation, den indre motivation og den ydre motivation. Vi at mennesker har en indre motivationskraft, som ganske enkelt driver os til at gøre de ting som vi gør. Denne indre kraft er blevet blandet sammen med en ydre motivation, som handler om de elementer der muligvis kan få vores indre motivations kræfter sat i spil. Vi kan sige, at æslet har en indre motivation, som er ønsket om at få stillet sin sult, at nå hen til guleroden, og 2 ydre motivationskræfter, nemlig den gulerod der hænger foran næsen på æslet, og rytteren som pisker æslet. Billedet er yderligere godt, fordi det både repræsenterer en ”hen imod” (sult) motivation og en ”væk fra” (pisk) motivation.

Sammenblandingen af de 2 begreber har været årsag til en del forvirring hos mig, og hele den problemstilling som ledere i mange tilfælde har rejst, om at de ikke ved, hvordan de skal motivere deres medarbejdere bliver bestyrket, når vi i bund og grund ikke ved, hvad vi taler om. Min påstand er, at vi kan etablere arbejdsmiljøer som er motiverende at arbejde i, men vi skal kende vores medarbejder rigtig godt, for at vide hvad der dybest set motiverer ham/hende. Rigtig mange medarbejdere er ikke selv fuldstændigt klar over, hvad der motiverer dem.

Ved du hvad der motiverer dig?

Prøv lige at tænke lidt over det spørgsmål. Jeg har stillet det til rigtig mange mennesker, og det er tydeligt at meget få har et klart billede af, hvad det er som virkelig motiverer dem. Det er afhængigt af situationen, vil flere svare. ”jeg er ikke særlig motiveret på mit arbejde, men når jeg træner drengespillerne i fodboldklubben, så er jeg 100 % motiveret. Det ville aldrig kunne blive tilsvarende på mit arbejde” har jeg engang hørt en mellemleder sige. Det er et interessant udsagn, for hvorfor er manden villig til at bruge en væsentlig del af sin fritid på boldbanen?

Jeg er af den overbevisning, at hvis det var muligt for virksomheden at ”tappe” ind til de samme følelser hos denne mellemleder, som fodboldklubben og drengene gør, så ville engagementet på arbejdspladsen blive fuldt ud lige så stort som det er i fodboldklubben. Følelsen af at gøre noget for andre, og den klare forståelse for hvordan han som fodboldtræner er med til skabe en succes, er muligvis de to elementer, som får vores fodboldtræner til at være dybt engageret, og manglen på sammen er så årsagen til, at han ikke har tilsvarende engagement på arbejdspladsen.

Har du tænkt over hvad der motiverer dig? Det er muligvis lettere for dig at blive klar over, hvad der ikke motiverer dig. Under alle omstændigheder er det en god ide at blive mere klar over, hvad der motiverer, og den gode nyhed er, at vi godt kan finde ud af det. Jeg siger ikke det er let, men det kan afgjort lade sig gøre.

Fredagens vise ord:

Hvis du vil have bygget et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet - men du skal vække deres længsel efter oplevelserne på det store åbne hav.
Antoine de Saint-Exupéry

Ingen kommentarer:

Send en kommentar