fredag den 27. maj 2011

Har du en offerrolle?


Selvom det for mange nok er naturligt fra tid til anden at sætte sig selv i en offerrolle, så er det ofte ikke særligt konstruktivt. Kort beskrevet kan offerrollen defineres som at have en oplevelse af at være styret af omstændighederne, frem for at man selv styrer dem.

Du kender måske til det at føle sig overvældet af en situation, eller at du i dit stille sind drømmer om, at der kommer nogle andre og løser problemerne for dig? Det kan også være, at du påtager dig et større ansvar, end du reelt har. Forsøger du f.eks. at ændre omstændigheder, der ligger udenfor din kontrol? Eller har du travlt med at brokke dig og kritisere alt, hvad der ikke fungerer?

Dette kan være tegn på, at du påtager dig en offerrolle, hvor forskellige og ofte ubevidste strategier kan gøre sig gældende. Du gør det formentligt i et forsøg på at undgå at påtage dig det reelle ansvar.

Hvis du har en fornemmelse af, at du selv, nogle af dine medarbejdere, kollegaer eller andre bekendte har en offerrolle, kan du få inspiration af følgende råd, som forfatter Stine Lundgaard har skrevet:

1) Du kan kun ændre det, du er bevidst om
Første skridt er at indrømme over for dig selv, hvis du har en tendens til at være i en offerrolle. Vær ærlig over for dig selv, og overvej, hvordan du egentlig opfatter din nuværende arbejdssituation.

2) Stop op i tide
Fanger du dig selv i offerrollen, så stop op, og arbejd bevidst på at ændre din adfærd. Hvis det er en eller flere af dine medarbejdere, der indtager offerrollen, så husk at du kan være med til at bryde et uhensigtsmæssigt mønster ved f.eks. at lade være med at kritisere eller være overansvarlig.

3) Adskil fakta fra fiktion
Når vi står i en udfordrende situation, kan vi komme til at rode fakta sammen med vores egne historier. Vi lægger så at sige vores egen fortolkning eller historie ned over virkeligheden. Det kan være nyttigt at tænke over alt det, der er fakta versus det, der er fiktion. Fakta kunne f.eks. være: Jeg har lagt mærke til, at X ofte brokker sig over sine arbejdsopgaver. Fiktion kunne f.eks. være: X er ikke en dedikeret medarbejder. Jo mere du kan fokusere på fakta, frem for fiktion, jo bedre.

4) Flyt fokus hen på det, du har indflydelse på
Vejen ud af offerrollen handler med andre ord om at have en knivskarp evne til at skelne mellem det, der ligger inden for din kontrol, og det, der ikke står til at ændre. Brug derfor tid på at skabe dig et overblik over alt det, der står i din magt at ændre, og lav en handlingsplan over, hvad du kan gøre.

5) Acceptér hundelorten
Lige så vigtigt det er at tage action på det, der er dit ansvar, lige så vigtigt er det at kunne acceptere det, der ikke står til at ændre. Spørg dig selv: Hvad har jeg svært ved at acceptere ved de nuværende omstændigheder? Hvad har jeg modstand for, er bekymret for eller frustreret over, men som jeg ikke har indflydelse på? Når du er klar over det, kan du spørge dig selv, om du er villig til at acceptere det alligevel? Så længe du føler f.eks. modstand eller frustration, kan du være sikker på, at der er noget, du mangler at acceptere.

6) Find gaven!
Det kan gøre ondt at gennemgå forandringer, især når det er noget, vi ikke selv har valgt såsom nedskæringer og besparelser. Alligevel gemmer der sig en gave i enhver situation, hvis vi er villige til at lede efter den. Overvej på hvilken måde din arbejdsplads kan udvikle sig til det bedre ud fra den situation, der alligevel ikke kan ændres på? Spørg også dig selv, hvordan du som leder kan vokse af at være med til at styre din arbejdsplads eller dit team igennem en svær tid?

Jeg vil gerne slutte denne fredagsinspiration af med at stille dig følgende spørgsmål:

I hvilke situationer sætter du dig selv i en offerrolle?
Hvilke råd vil kunne støtte dig?
Og hvad vil det give dig, at komme ud af denne offerrolle?


Rigtig god weekend.

Kærlig hilsen

Louise Petersen
PS4 konsulent
PS4 konsulent

Ingen kommentarer:

Send en kommentar