mandag den 16. maj 2011

Hvad er dine værdier?

Ved du egentligt helt præcist, hvad begrebet ”værdi” betyder? Jeg har slået det op, og fundet frem til at ”værdi” kommer fra det latinske ord ”validus”, som betyder ”kraftig” eller ”stærk”.

Værdier handler om det, vi tror på, lever efter og handler ud fra. De er pejlemærker for, hvem vi er som personer. En værdi udtrykker noget, som betyder noget for os mennesker, det vi selv forpligter os til og ønsker at forpligte andre til. Værdier er understøttet af overbevisninger om, hvad vi er, og hvad vi ikke er i stand til.

Eksempelvis kan en person have en højt prioriteret værdi i forhold til sit arbejde, som hedder ”afveksling”, og denne værdi understøttes af en overbevisning om, at han vil ”blive sindssyg”, hvis man sætter ham til ensformigt arbejde. Nogle værdier kan forandre og udvikle sig kontinuerligt, mens andre er mere eller mindre en del af vores identitet og på den måde ikke til at rokke ved.

Værdier handler kort og godt om det, der er vigtigt for os. Nogle værdier kan gå på tværs af alle vores livsområder, mens andre kan være knyttet til nogle få eller et enkelt livsområde. Eksempelvis kan en person have en værdi, der hedder ”kan se mig selv i øjnene”, som gælder alle livets sammenhænge, mens værdien ”lønsomhed” kun er relateret til en virksomhed.

Vores værdier er en stor del af det ubevidste hos os, og alligevel fungerer de som motivationsfaktorer for vores handlinger. Når vi bliver bevidste om vores værdier, får vi langt større mulighed for at vælge til og fra i livet, på en måde så vi kommer til at tilgodese de værdier, der er højest prioriterede. Udover det får vi mulighed for at blive opmærksomme på værdier, som vi ikke synes godt om. Måske har vi arvet nogle fra vores forældre, som ikke længere passer ind i vores liv og den tid, som vi lever i.

I coaching kategoriser man bl.a. værdier som ”grundlæggere” og ”løsgængere”. ”Grundlæggere” er de værdier, vi har haft så langt tilbage, som vi kan huske. De er resultatet af en langvarig proces og er grundlagt som de værdier, vi baserer vores store beslutninger og handlinger på. Det kan eksempelvis være: retfærdighed, respekt for mennesker, ære, kærlighed, troskab, frihed, loyalitet, tillid osv. ”Løsgængere” er værdier, som kommer i specifikke situationer. Det er de værdier, som er vigtige for os her og nu, og kan sagtens være identiske med ”grundlæggere”.

Jeg slutter denne fredagsinspiration af med at stille dig følgende spørgsmål:
Hvilke værdier (både grundlæggere og løsgængere) har du handlet ud fra indtil nu? (Kom gerne med ti)

Er der nogle værdier du med fordel kunne FJERNE eller TILFØJE denne liste? Og hvorfor?

Rigtig god fornøjelse med DIT værdiarbejde.

Kærlig hilsen

Louise Petersen
PS4 Konsulent

Ingen kommentarer:

Send en kommentar