fredag den 17. juni 2011

Enneagrammet

Jeg er med i et internationalt netværk af mennesker, som arbejder med enneagrammet i erhvervslivet. Det er hovedsageligt konsulenter som os i PS4, der anvender enneagrammet til forskellige udviklingsopgaver blandt medarbejdere og ledere i offentlige så vel som private virksomheder.

I dette netværk er vi i gang med at lave en benchmarkinganalyse af hvilken effekt, der er med enneagrammet i virksomheder, og hvad der kræves for at få denne effekt. Vi kommer til at interviewe ca. 50 konsulenter og ledere fra 80 til 100 virksomheder fra hele verdenen om deres erfaringer med effekten af en enneagramindsats. Interviewene foregår her i juni, og undersøgelsen er derfor ikke færdig endnu, men jeg vil godt allerede nu løfte sløret for, at mine interviews bl.a. afslører at enneagrammet er et rigtigt effektivt værktøj til at eliminere forskellige konfliktsituationer i virksomhederne. Det spænder fra de "under overfladen"-liggende konflikter eller manglende forståelse mellem medarbejdergrupper over konflikter i teams til de store konflikter, som med mellemrum eksisterer i ledergrupper.

Det er en interessant mellemkonklusion, som i bund og grund ikke er så overraskende. Enneagrammet giver os en meget omfattende forståelse for vores eget reaktionsmønster, vores motivation og livsstrategi og tilsvarende en forståelse for vores medarbejdere og kolleger, når det foregår i virksomheden. Denne forståelse kan ikke undgå at øge respekten for andres arbejdsmåde og personlighed, og med den øgede respekt er der færre konflikter og et forbedret samarbejde.

Vi antager en masse om andre mennesker, og når andre mennesker handler, kan det ske, at vi ligefrem tænker, at den handling kun er gjort for at genere og irritere. Jeg kan godt afsløre, at menneskers handlinger kun meget sjælden, er gjort for bevidst at genere andre, og at alle mennesker (alle enneagramtyper) har en stor positiv hensigt eller stor positiv motivation, bag deres handlinger. Det er yderst interessant at opleve, hvor ofte mennesker kommer til at støde andre eller bliver opfattet i modstrid med den hensigt, der lå bag handlingen.

Det er ligeledes spændende, at afdække den måde vi tolker andres handlinger på, og på baggrund af den tolkning, sætter vores eget modspil ind. Vi handler udelukkende på baggrund af vores egen opfattelse af situationen, og vi glemmer ofte (næsten altid) at stoppe op og undre os. Hvis vi var i stand til at stoppe op og undre os, kunne næste handling være at spørge den pågældende person, om hvordan han/hun opfattede det, der skete, og hvilken hensigt der lå bag. Vi ville få svar, som helt sikkert vil være overraskende og ændre den måde vi tolkede situationen på, og dermed også den måde vi vælger at handle.

Fredagens vise ord:

Søren Kirkegaard foreslår, at vi bliver subjektive overfor andre og objektive overfor os selv.

Det betyder, at når vi bedømmer andres handlinger, bør vi sættes os i deres sted, idet vi forsøger at forstå, hvordan de ser sig selv og deres verdensbillede.Og når vi bedømmer os selv, bør vi se os selv, som andre ser os, idet vi forsøger at se bort fra de lette forklaringer, vi giver vores egne handlinger.

God weekend

Bo Zoffmann

Ingen kommentarer:

Send en kommentar