mandag den 14. maj 2012

Væver du også netværk sammen?

Der dukker hele tiden nye ledelsesbegreber og buzzwords op. Men et af dem, der har formået at blive hængende og slå sig fast, som en måde hvorpå man kan opnå yderligere succes i erhvervslivet, er netweaving.

Ophavsmanden er amerikaner og hedder Bob Littell. Hans slogan er:
What goes around comes around”.

Men hvordan hænger det nu sammen med succes?

Kodeordet er netværk, men ikke i den gængse forstand, og Bob Littell er i den grad en mand, der har forstand på netværk. Han vender den traditionelle networking på hovedet og fokuserer på at hjælpe andre mennesker til at få succes. Fokus skifter derfor fra at være på mig til at handle om dig, og dette betyder, at man får en anden indstilling, når man mødes med andre mennesker. Frem for at gå til møde for primært at få noget ud af det selv, skal man, ifølge Littell, sidestille andres behov med sine egne. Eller måske endda sætte dem højere.

Littell bygger nemlig netweaving på antagelsen om, at det du giver ud, vil komme gavnligt tilbage. I sidste ende vil hjælpen og tjenesterne altså brede sig som ringe i vandet og vende tilbage til en selv.

En person herhjemme, som har taget netweaving til sig, er skuespiller og teaterdirektør på Teater Guld, Lene Poulsen. I 2010 vandt hun Network4Peoples pris som Årets Netweaver.

e-LEDEREN har stillet Lene 3 spørgsmål om hendes forhold til Netweaving:

Hvad er, efter din mening, det interessante ved netweaving?
"Man bliver selv glad af at tale om andres talenter og færdigheder. Og når man giver sine gode samarbejdsoplevelser videre til andre, er man med til at højne niveauet på området. Ved at sige, hvad man selv synes er godt, danner man en norm for, hvad man kan forlange af hinanden.
Man skaber lyst til at gøre sit bedste hver gang, fordi man ved, at det giver et godt omdømme."


Hvordan bruger du selv netweaving?
"Forleden dag omtalte jeg en bog for forfatteren selv, X. Jeg sagde til ham, at jeg havde fået den i fødselsdagsgave af en anden forfatter, Y. På den måde fik X at vide, at Y købte hans bøger. Jeg læser begge forfattere, og selvom de er meget forskellige, holder jeg af dem begge to. Nu ved de det. Og når de mødes næste gang, vil de være nysgerrige på hinanden, fordi de begge føler sig forstået af mig."


Hvad har du personligt fået ud af netweaving?
"Ved at vise respekt for andre, giver de plads til mig.
Hvis jeg holder døren for nogen, giver hun mig øjenkontakt og som regel et smil tilbage. Den øjenkontakt og dét smil gør noget ved mig, så jeg føler, jeg har lov til at leve (læs: en plads i denne verden). Og selvom jeg i få tilfælde hverken får smil eller øjenkontakt, betyder dét stop, jeg gør, for at vise min respekt for hende, at jeg selv får plads til trække vejret og mærke, at jeg havde en god hensigt.

OBS: Hvis man giver mere end man har, kommer man i underskud. Og derfor skal man give den hjælp, som man let kan give. At holde døren, at sende et smil eller en venlig tanke, er nogle gange nok for at andre retter ryggen, og kommer godt igennem dagen.

Man kan blive offer for mobning, hvis man "pleaser" for meget. Men det er en anden diskussion. Mobning opstår i en kreds, hvor man er bange for at stå frem med dét man har.
Jeg mener, at man skal bestræbe sig på at give hinanden de bedste muligheder for at komme frem med dét, vi gerne vil. For det fremmer alles lyst til at være generøse."
Dagen hvor vi netværker med de forkerte!
Mandag d. 26. november 2012 kl. 14.00 – 18.00 løber PS4s årlige netweaving-arrangement af stablen.

Årets netweaving-arrangement har til formål:
At inspirere til at mennesker netværker på tværs af virksomheder, brancher og titler for at danne alliancer til gavn for innovation og vækst.
Dette gøres ved at skabe rammer, der styrker og understøtter netværksdannelsen således, at der dannes grundlag for struktureret videndeling, kompetenceudvikling og virksomhedsbranding.

PS4 - Networks4peoples vision:
At påvirke Danmarks udvikling ved at fokusere på muligheder til gavn for vækst og fremdrift ved at sammensætte mennesker fra forskellige brancher, fra forskellige lag i organisationer, på tværs af titler, hudfarve, politiske tilhørs-forhold osv. Drivkraften for de deltagende er at skabe fundament for muligheder, fordi de har en holdning til, at det kan lade sig gøre, og som tør forholde sig til udsagnet:

Man kan ikke tænke nyt, hvis man er sikker på, at man har ret

Årets tema er: Hvordan kan vi hjælpe arbejdsløse akademikere til at blive medbidragsydere i erhvervslivet?Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen! 


Ingen kommentarer:

Send en kommentar