fredag den 15. februar 2013

Intern videndeling – en god vej til successVidendeling er essentielt for en hver virksomhed, der gerne vil vokse, være innovative og som vil forbedrer sin bundlinje.

Årsagerne hertil er ligetil og vel beskrevet i litteraturen. Det viser sig nemlig, at virksomheder med effektiv videndeling typisk har bedre produktudvikling, da udviklerne har alle idéer og viden til rådighed. Arbejdsgangene bliver bedre for alle, da en forbedret arbejdsgang på det ene kontor fører til en bedre arbejdsgang på et andet kontor. Samtidig kan en virksomhed med god videndeling undgå en væsentlig tidsrøver; nemlig at alle afdelinger skal opfinde den dybe tallerken. Er der derimod ikke videndeling i virksomheden, vil afdelinger med sammenlignelige problemer begge risikere at bruge tid på at komme med en løsning, hvilket fører til en stor mængde dobbeltarbejde, som nemt kunne være sparret.

Argumenterne for at arbejde med videndeling internt i virksomhederne er derfor oplagte, men indrømmet - det kan være svært. Derfor præsenterer vi her fire historiske videndelingsbarrierer, som I som virksomhed kan forholde jer til og forsøge at nedbryde for at forbedre jeres videndeling.  

4 historiske barriere for videndeling:

  1. Ignorance: Selve betegnelsen lyder måske lidt negativ, men det handler om manglende viden omkring, hvad andre dele af virksomheden laver. Man er altså ignorant overfor dem. Uvidenheden kan have to veje, en hvor dem der har viden, ikke ved at andre kan finde den værdifuld, og dem der kan bruge viden ikke ved, at den eksisterer.
  2. Ingen absorberende kapacitet: Her er vi kommet udover den overstående barriere, således at medarbejderne har viden omkring en bedste praksis. Denne barriere omhandler de ressourcemæssige begrænsninger, medarbejdere kan opleve i en virksomhed. Det kan være mangel på penge, tid eller lederressourcer til at gennemføre et projekt. For at overkomme denne barriere skal man altså prioritere videndelingen for at opnå dens effekter.
  3. Mangel på eksisterende personlige relationer: Det lyder banalt, men personlige relationer kan nemt komme I vejen for videndeling. Dette kan enten være en dårlig relation imellem f.eks. to ledere, hvor mangel på respekt eller anerkendelse kan komme i vejen for videndeling til gavn for virksomheden. Det kan simpelthen også være, at der mangler en relation mellem to de ledere, og de derfor ikke får en kommunikation omkring f.eks. en ny arbejdsgang. Det gælder derfor for en virksomhed om at have formaliserede kanaler for videndeling, så personlige relationer ikke begrænser virksomhedens vækst. En formaliseret videndeling vil også modvirke den første barriere omkring ignorance, da viden fra en afdeling vil komme ud til en anden via de formaliserede kanaler.
  4. Mangel på motivation: Der er mangel på motivation hos medarbejdere og ledere, hvis de ikke kan se den umiddelbare forrentningsmæssige fordel ved den nye viden og anvendelsen af den. Men har en afdeling haft stor succes, er der en god chance for at andre også vil få det. Her handler det for virksomheden om at sælge ideen og vise de andre medarbejdere fordelene ved den nye viden. Denne model vil typisk have karakter af bottom-down, hvor ledelsen er facilitator for implementering af den nye ide eller model. En anden model for hvordan modellen kan komme igennem, er mere bottom-up, hvor en enkelt medarbejder påtager sig rollen som ”advokaten”, fordi medarbejderne kan se nogle fordele, som de andre ikke kan. Her gælder det som leder om at være lyttende overfor sine medarbejdere og deres ideer. Og ikke mindst støtte medarbejdere når ideen skal implementeres. 


Som man kan se er det især ledelsen, der er i fokus i de fire barrierer. Det er derfor vigtigt, at man som leder er klar over dette ansvar, og at man kommer i gang med at videndele. Der er nemlig meget succes at hente; ikke kun for den enkelte medarbejder eller den enkelte leder, men for hele virksomheden.

Casper Sommer
Konsulent PS4 A/S


Kilde: Carla O'Deli og C. Jackson Grayson.
Billede: Envio.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar