torsdag den 3. oktober 2013

Frigør dig fra den mentale spændetrøje!

Mange af os kender til følelsen af, at vores tanker styrer os. Men ved at gøre sig bevidst om sine tanker og reflektere over dem, via mentaltræning, har vi mulighed for at tage styringen over tankerne og over vores liv! Bryd med dine kognitive mønstre og opnå en styrket og frigjort mentalitet. 

Mange videnskabelige undersøgelser tyder på, at adskillelsen af tanker og følelser, hjerne og krop er umulig. Hjernen har brug for kroppen, og tænkning har brug for følelser og fornemmelser. Vi er konstrueret med krop, sjæl og hjerne, på godt og ondt.

Ved at fokusere på sine tanker og sin adfærd og reflektere over denne, skabes en bevidsthed om, at man faktisk kan skabe sammenhæng mellem tanker og handling, hensigt og adfærd. Mennesket er, alene ved tankernes magt, i stand til at påvirke sit liv – det der betyder noget, det der skaber det gode samarbejde, det der skaber resultater og tilfredshed. Vi kan tage styringen over vores eget liv, ved hjælp af vores tanker.

Hjernen styrer os i tanke, handling og reaktion. De fleste af os kender til dét at tanker, følelser og handlinger løber af med os. Hvad enten det sker refleksbetinget, uovervejet eller blot som en dårlig vane, så har vi selv magten til at ændre på det, hvis vi vil. Læg mærke til hvordan samtaler med mennesker blive bedre og mere nærværende, når vi bruger tid på, at tænke inden vi taler. Tid på at lytte til, hvad den anden siger og dermed skabe interesse for det, samtalen indeholder. Læg mærke til hvordan en mail eller en sms nuanceres ved, at inddrage flere tanker, værdier, behov, ønsker og muligheder.


Træn dig til en stærkere mentalitet
Du bliver, hvad du tænker og derfor påpeger hjerneforskere også, at vi ikke alene skal træne kroppen til større styrke og potentiale. Hjernen bør vi også mentaltræne og være opmærksom på at påvirke bevidst. Mentaltræning kan gøres på mange måder, og det vigtigste er, at finde det der umiddelbart kan passe ind i den enkeltes hverdag, da det ellers som alt andet der er lidt besværligt, vil være i fare for at blive glemt! 

Alt fra meditation, yoga, dybe vejrtrækninger og lange løbeture, til 15 minutters hvileposition alene med dine tanker, kan være med til at træne din mentalitet. Mental træning kan starte med en tænkning i rolige omgivelser, hvor den enkelte kan fordybe sig i, hvad mentaltræningen skal styrke. Hvad skal det give og hvorfor vil man gerne styrkes mentalt? Hvad skal man eventuelt værk fra eller hen imod?

Måske man undervejs bliver mere bevidst om vaner, værdier, ønsker og behov. Måske man undervejs opdager, hvem man er, hvordan man er? Og hvordan man alene ved tankens kraft kan ændre på sig selv, sine tanker, sin adfærd og sine antagelser, fra det mere anspændte til det mere mulige?

Det er ikke andre, der skaber vores tanker, og oplever vi manglende tilfredshed med det vi tænker, må vi selv gøre en indsats for at komme væk fra disse tanker.


Coaching – et værktøj hvormed du kan frigøre dig den mentale spændetrøje
Coaching kan være med til at skabe fokus på den mentale træning og balance. Den personlige og individuelle træning i rolige omgivelser kan skabe nye tanker og støtte til fastholdelse af det der giver mere energi, det der virker mere rigtigt og det der støtter det indre drive og den enkeltes værdier og behov.

Coaching til støtte for mentaltræning kan have effekt på mange områder for den enkelte og ud over styrkelse af selvværd og selvtillid, oplever deltagerne ofte, at de langt om længe får ændret på noget, der virker som en spændetrøje for dem. Andre effekter der kan påvises ved opmærksom træning og støtte er:


  •  Større indsigt i eget indre drive og motivationsretning
  •  Øget ro og refleksion i hverdagen
  •  Nedsat stress og sårbarhed overfor andre
  •  Øget glæde, positivitet og trivsel
  •  Større beslutsomhed og ansvar for egne valg
  •  Større kontrol og bevidsthed over tanker og følelser

Der er desværre en tendens til at tro, at tanker og vaner er umulige at ændre. Men mental træning vil imidlertid træne den enkelte til øget bevidsthed i hverdagen, så den enkelte automatisk kommer til, at registrere det der ikke er hensigtsmæssigt og det der er dårligt for dem. Når vi som individuelle mennesker træner at styre vores tanker, følelser og vores indre forståelser og antagelser – skaber vi mulighed for, at designe det liv med de tanker og handlinger, der passer os bedst. Via kompetenceudvikling og styrkelse af de personlige kompetencer kan vi opnå en kognitiv frihed.

Læs mere om coaching her hvor du også kan kontakte PS4 A/S for en aftale med en coach, der kan støtte dig til større mental styrke og balance i arbejdslivet og privatlivet.

PS4 - teamet

Ingen kommentarer:

Send en kommentar