fredag den 8. november 2013

Fredagsinspiration: Klar til en kurs uden mobning - tag en Time Out allerede idag!


Mobning på arbejdspladsen er ikke et problem for den enkelte – det er et fællesproblem, som alle må tage ansvar for, både medarbejdere og ledere.
Mobning i skolerne kræver mere end fredagskage og klassens time, læste jeg forleden i en artikel om mobning i folkeskolen. Ja, og det er fuldstændig det samme på danske arbejdspladser. Her er det heller ikke nok med fælles morgenbord fredag. Vil man undgå mobning på arbejdspladserne, må man, som på skolerne, holde øje med motivation i samarbejdet, og man må sammen med medarbejdere og ledere fastsætte den ramme, der skal arbejdes ud fra, så samtlige medarbejdere er fokuseret på opgaver, resultater og trivsel i fællesskabet. Der er ikke frit valg på alle hylder. Vi er ikke sammen for sjov – men det må gerne være sjovt, og vi skal være imødekommende og samarbejdende overfor hinanden til gavn for resultater og trivsel. Et ikke voldeligt sprog vil kunne støtte dette samarbejde. Et sprog, hvor den enkelte er opmærksom på egne behov og grænser uden at træde på andre og uden at iscenesætte kampe i fælles arbejdsteams. Opstår disse kampe alligevel, vil jeg anbefale alle at bede om et Time Out og få taget en snak om rammer, regler og forskellige behov.
Vi er alle på arbejdspladsen med det formål at udføre et stykke arbejde. Vi er i fællesskabet, og vi er forskellige i fællesskabet. Vi skal samarbejde i fællesskaber, og det skal etableres med tillid, respekt og engagement for og med den enkelte.
Medarbejderne og eleverne skal ikke blot tage udgangspunkt i sig selv, men i stedet tage udgangspunkt i, hvad det er de skal deltage i, og hvad der er relevant og nødvendigt for dem at sætte fokus på. I skolen sætter lærerne, som de ledende, rammen i fællesskab med eleverne, og på arbejdspladsen sætter lederne rammen i fællesskab med medarbejderne.
Arbejdspladsens forretning går forud for medarbejdernes frihed, da formålet er at skabe værdi, vækst og udvikling for virksomheden, som dog også skal fastsætte en ramme med fokus på den enkeltes trivsel, motivation og mulighed for at kunne løse opgaverne tilfredsstillende inden for rammen. Hvordan, hvad og hvorfor skal være tydeligt besvaret for den enkelte, og ud fra dette planlægger man samarbejdet, medarbejderne imellem, med fokus på resultat og opgaveløsning. Formålet med dette er, at man bedre forstår det fælles fokus og den fælles ramme, man arbejder inden for. Medarbejderne skal forstå, hvad målet er med arbejdet, hvad de er med til at skabe af værdi, og hvorfor netop de har fået ansvaret for denne opgave.
Undersøgelser fra skoleområdet viser, at når eleverne arbejder med fælles læringsprocesser i en fastsat målrettet ramme, ophører mobning. Dette skyldtes, at den enkelte elev ganske enkelt fik et andet fokus og ikke længere havde tid til at mobbe.
De seneste år har jeg på flere forskellige arbejdspladser støttet op om mange forskellige tiltag til en anti-mobbekultur. Det, der har virket, har altid handlet om lige dele dialog og fokus på opgaver. Det har handlet om at lede, også dem på distancen, og i særdeleshed også de selvledende medarbejdere. Ledelse handler om at fastsætte rammen og i samarbejde med gruppen være åben og målrettet. Fokus på at styrke fællesskaber med fælles mål og ramme, styrkelse af fællesskabet ved at udarbejde fælles forventningsafstemning og velbeskrevne handlingsplaner, der kan styrke den enkelte til fælles samarbejdsrelationer med motivation, bidrag samt fælles ansvar for opgaveløsning og resultater. Det er lykkedes at skabe de gode resultater og de nye vaner - med fokus på fælles mål, succes og trivsel – fordi både ledere og medarbejdere ville, og fordi de har hjulpet hinanden væk fra det, der ikke fungerede og hen imod det der kunne skabe både resultat og trivsel. Det gør en forskel at acceptere forskelligheder, og på trods af alt at søge efter fælles retning, ramme og resultat.
Fredagens vise ord:
“Hellere tænde et lys end klage over mørket” / kinesisk ordsprog
PS4-teamet

Ingen kommentarer:

Send en kommentar