fredag den 6. december 2013

Hold den gode julefest

I denne søde juletid tør man sig ret fornøje, skrev den gamle salmedigter Brorson for år tilbage.

Det holder helt sikkert, og fest og fornøjelse ved juletid er ikke blevet mindre gennem de seneste år.

En for nyligt offentliggjort undersøgelse fra lederne påpeger godt nok, at det ikke har betydning for det kollegiale sammenhold, at man deltager i sociale arrangementer som eksempelvis en julefest.

Det overraskede mig godt nok. Hvor mange mon af de 1500 adspurgte har haft tid til at svare? Det står der ikke noget om, så måske dette resultat ikke er så alarmerende?

Personligt tror jeg, at det har en ret stor betydning at afholde og deltage i sociale arrangementer på arbejdspladsen, og hvis de planlægges og afholdes med omhu og respekt, kan det have en afgørende effekt på sammenhold, engagement, trivsel og oplevelse af at være en del af noget større.

Julefesten er for nogle virksomheder netop der, hvor man får mulighed for at møde hele virksomheden, direktionen, medarbejderne fra produktionen og sælgerne, der kører rundt i landet.

Julefesten er også der, hvor man kan møde de nye medarbejdere, anerkende og rose resultater og mærke den fælles stolthed og motivation, der er for at nå de fælles mål.

To helt enkle og gode råd til ledere og medarbejdere før julefesten er:

• Skab en god fest i fællesskab

• Mød op med ligeværd, respekt og engagement 
• Tænk på julefesten som en investering i fremtiden

I dagligdagen handler det om, at flest mulige deltager, og at flest mulige oplever det som betydningsfuldt at deltage. Det skal ikke blot være en fest, der SKAL afholdes. Det skal være en fest, man ser frem til, glæder sig til og prioriterer i den travle tid.

Medarbejdere og ledere bør planlægge den i fællesskab, så alle får ejerskab og engagement. Det er dét, der skaber betydning og motivation.

De seneste par år har jeg som konsulent oplevet mange medarbejdere og ledere, der har beklaget, at den årlige julefest enten er sparet væk eller er blevet så kedelig, at de fravælger den. Stemningen er øv, og jeg forstår godt, at virksomheden, der lige har måttet afskedige medarbejdere, ikke samtidig kan afholde en kæmpe julefest i Tivoli. Men mindre kunne jo også gøre det? Forandringer i hverdagen skaber forandringer til julefesten, og I kan vælge at gøre den god og betydningsfuld trods et mindre budget.

I PS4 glæder vi os til, netop i aften, at byde velkommen til alle vores medarbejdere og praktikanter med ledsager til årets julefest. Vi ser frem til at møde dem alle, sige dem tak for deres store engagement i dagligdagen og nyde at hygge os med dem under anderledes og mere festlige former. Julefesten er en ligeværdig fest, hvor alle sjove og underholdende bidrag er kærkomne. Julefesten sætter fokus på vores team-spirit, og her tør man sig fornøje. 

Dagens vise ord er et gammelt kinesisk ordsprog som lyder således:

"Tænd hellere et lys, end at klage over mørket."

Anotherstep - Teamet

Ingen kommentarer:

Send en kommentar