fredag den 13. december 2013

Hvem har ansvaret for at du har arbejdsglæde?

Sidste uge havde jeg og en bekendt en samtale om glæde. Vi diskuterede, hvad det er, der gør, at vi som mennesker er glade i vores arbejde, og at vi trives, også selvom vi indimellem har en dårlig dag eller kæmper med en opgave, der er mere end bare udfordrende. Vi diskuterede arbejdsglæde, idet det er et emne, som optager os begge – som en del af et fagligt arbejde, men lige så meget som en livsanskuelse. Hvordan arbejdsglæde hænger sammen med en livsanskuelse, vender jeg tilbage til.

Arbejdsglæde - hvilken forståelse ligger i begrebet arbejdsglæde? Det defineres generelt som en følelse af glæde og tilfredshed, som den enkelte kan opnå ved at udføre sit arbejde, hvilket kan siges at hænge sammen med faglighed, ejerskab og anerkendelse som bærende faktorer. Tænker vi selv over vores egen arbejdsglæde, kan vi nok komme i tanke om flere forskellige faktorer, som kan siges at være betydende herfor – og så kan vi givetvis også blive enige om, at hvad der er arbejdsglæde for dig, ikke nødvendigvis er arbejdsglæde for mig. Ergo er arbejdsglæde også personligt og individuelt. Men kan vi da tale om, at arbejdsglæde også må være et personligt anliggende? Det vil jeg gerne frem til, at vi kan.

For hvem har ansvaret for vores arbejdsglæde? Det var dette spørgsmål, som min bekendte og jeg i sidste uge diskuterede, og svaret er vi helt enige om: Det har vi selv.

Når jeg reflekterer over min egen glæde i livet generelt, så er det hverken min familie, min nabo eller min leder, der bestemmer, om jeg vil være glad. Nej, jeg bestemmer selv, om jeg vil være glad. Og jeg vælger at være glad, for det gør i mine øjne livet meget mere spændende. Det er for mig en måde at anskue livet på: Glæde i livet er vores eget ansvar.

– og hvis det er med glæde i arbejdet, som det er med glæde i livet, så må vi på samme vis tage ansvar for, om vi er glade i vores arbejde.

Dagens vise ord er et kinesisk ordsprog:
”Det er ikke vinden, der styrer din sejlads, men måden, hvorpå du sætter dine sejl.”


Anotherstep - teamet ønsker dig god weekend (og god jul)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar