torsdag den 30. januar 2014

Det resultatskabende lederskab

Lever du som leder op til dine medarbejderes forventninger? Og er du klar over, hvad der forventes?

Ifølge en undersøgelse er der særligt ni kompetencer, der definerer god ledelse. Mange af vores kunder er mellemledere og en del af disse har, som følge deraf, medarbejdere. En stor del af de medarbejdere giver udtryk for, at de føler, at de er en del af virksomheder med masser af potentiale og med plads til udvikling. Men det er interessant, at når spørgsmålet lyder, hvorvidt deres ledere lever op til deres forventninger, så svarer en del af disse medarbejdere, nej!

De fleste oplever, at de selv er mere ambitiøse end deres ledere. Flere udtaler, at det virker som om, at lederne ikke er bevidste om at være ambitiøse, når det handler om værdier og adfærd. En værdi i én virksomhed var eksempelvis, at ”lederne skal være forgængere specielt i forhold til vores værdier”. Men det er de ikke. Medarbejderne efterspørger en mere synlig ledelse og en ledelse, der formår at gå foran og være rollemodel ved eksempelvis at vise retningen, når værdierne skal udleves.

Nedenfor ses resultatet af en undersøgelse hvor 500 medarbejdere svarede på, hvad de mener, definerer god ledelse:

• At være en god menneskekender.
• At være god til at indgå i dialog og god til at stille undrende spørgsmål.
• At anerkende forskellige måder, at udføre opgaver på.
• At fungere som sparringspartner på medarbejderens betingelser (læs: behovssparring).
• At være målrettet og god til at afvikle møder med fremdrift.
• At kunne uddelegere ansvar og beslutninger.
• At være visionær med ”næse” for hvilken vej udviklingen sker.
• At kunne agere som gamemaster, hvilket vil sige – at have det forgyldte overblik.
• At skabe ensartethed. Hvor mange af ovenstående egenskaber er du i besiddelse af?

Hvis du er usikker, så spørg dine medarbejdere.

 Karin Jessen Partner PS4 A/S

Ingen kommentarer:

Send en kommentar