torsdag den 27. februar 2014

Meningsfuld motivation

Som leder skal du ikke blot sikre, at talentet hos din medarbejder er til stede, men også at den nødvendige motivation til at arbejde og udvikle sig er til stede. Det er i dag ikke funktionen, der er vigtig, men personen. Dermed er det væsentligt, at du som leder sørger for arbejdsrammer, som motiverer og engagerer din medarbejder. Vi er i PS4 helt bevidste omkring, at med motivation følger også en lyst til at engagere og investere sig selv i det arbejde, man udfører.

Selvinvestering knytter an til selvrealisering, hvormed også medarbejderen er blevet ansvarlig; han arbejder af egen drift og til egen fordel. Dette betyder, at viljen til arbejdet i dag bygger på en for medarbejderen indre nødvendighed. Det er ikke kun et økonomisk incitament, men også lysten og den potentielle selvrealisering, der driver værket.

Så hvorfor er motivation og lyst vigtige faktorer i arbejdet? De er blandt andet vigtige, idet vi ser, at de knytter an til trivsel og effektivitet. Er vi motiverede for eller har lyst til at udføre en opgave, jamen så trives vi højst sandsynligt i den, mens vi udfører den – og her er vi selvsagt sandsynligvis også tilbøjelige til at udføre den med en vis effektivitet.

Hvorfor bliver vi motiverede?
Hvad er motivation for en størrelse? Motivation udspringer af ordet motiv – det, som afbildes i et billede. Vi kan dermed tale om, at der i motivation også ligger et motiv for at gøre, som vi gør. Du kender sikkert til det at se et klart billede af noget, du gerne vil opnå. Jo klarere vi ser et billede af noget, vi ønsker at opnå, jo lettere er det også at nå derhen. Dét er motivation. Billedet og motivet bliver drivkraften, med hvilke vi kan lade os trække frem. Det er lysten til at nå de mål, vi sætter os – og det er derfor, vi glæder os ved en opgaves start.

Motivation kan imidlertid også udspringe af de rammer, som omgiver os og vores arbejde. Skaber vores arbejde eksempelvis andet og mere end blot økonomisk værdi, eller giver det mulighed for udvikling, vil mange også tildele det en eller anden grad af meningsfuldhed – og dermed også se det som en vej til selvrealisering. Dét er også motivation.

Motivation kan fremmes i meningsfulde rammer. Det er derfor en vigtig disciplin at facilitere arbejdsopgaver og rammer for arbejdet, som er meningsfulde.

Vi er alle forskellige, vi arbejder og tænker forskelligt og kan derfor have forskellige opfattelser af, hvad en meningsfuld ramme er. En meningsfuld ramme kan potentielt være udviklende eller måske give medindflydelse. Den kan give frihed under ansvar eller den fantastiske oplevelse af, at det arbejde, vi udfører, har værdi i et større hele. En meningsfuld ramme kan være betydende for, hvor meget vi ønsker at investere af os selv i vores arbejde. Derfor er det væsentligt, at det ikke er funktionen, men snarere den person, der står bag, der er definerende for den arbejdsplads og de opgaver, vi ønsker at skabe.

Så lad personen være inspiration og motivation for skabelsen af de meningsfulde rammer!

Sofia Bruse Lonning
Tidligere praktikant i PS4 A/S

Ingen kommentarer:

Send en kommentar