fredag den 23. maj 2014

Det eksekverende lederskab


Hvad er nu det for en størrelse? Det handler om at gennemføre de overordnede strategier og visioner helt ud i det yderste led af organisationen. At sikre, alle ved og agerer efter en fælles hensigt og derved sikrer udøvelsen af aktuelle belønningssystemer.

I nyhedsbrevet ultimo februar 2012 skrev Center for Ledelse, at eksekveringen  halter i danske virksomheder. I en af de surveys, centeret løbende gennemfører iblandt 
medlemsvirksomhederne, mente de adspurgte topledere, at beslutningsprocesserne var effektive, mens mellemlederne (vist nok i de samme virksomheder) efterlyste både beslutninger og klare rammer for deres arbejde.

En så stor forskel i opfattelse af situationen på forskellige ledelsesniveauer 
bør give stof til eftertanke - måske føres beslutningerne, truffet på
øverste niveau, i langt mindre omfang ud i praksis, end de danske topledere tror? Muligvis bliver de slet ikke implementeret og derfor ikke ført ud i livet i form af ændret adfærd på det operative niveau. Hvis dette er tilfældet, så passer det meget godt ind i den opfattelse, vi i PS4 har fra flere opgaver i danske virksomheder.

Evnen til at eksekvere er, hvad man kunne kalde centralnerven i en 
organisations effektivitet. Eksekvering handler om, at vigtige 
ledelsesbeslutninger –såvel strategiske som operationelle – hurtigst muligt materialiserer sig i ledernes og medarbejdernes måde at agerepå, så de forventede konsekvenser og resultater af beslutningerne realiseres i en fart. 
Virksomheder udnytter ikke deres ressourcer optimalt, medmindre lederne er i stand til at få organisationen til at eksekvere.

Eksekvering handler også om organisatorisk sammenhængskraft. Det vil sige, at alle i organisationen handler ud fra et fælles mindset. Et fælles mindset, 
som hele tiden udvikles i takt med nye udfordringer, og vedligeholdes, når der sker udskiftninger i organisationen. 
Eksekvering handler om, at lederne gør organisationen i stand
til at gøre det rigtige, mere af sig selv, fordi man ikke kan styre det via direktiver og forskellige kontrolmekanismer. Hver 
enkelt medarbejder foretager hele tiden tradeoffs og prioriteringer i 
opgaveløsningen. Det handler ikke kun om aktivitet men også om, at 
medarbejderne træffer de rigtige valg i opgaveløsningen. Det vil sige de valg, som bringer organisationen tættere på sine mål. 
Jo højere grad medarbejderne er i stand til at vælge de rigtige aktiviteter og udføre dem på den rette måde, desto bedre udnytter organisationen sine 
ressourcer. 

Herunder sine menneskelige ressourcer.
Hertil kommer, at vores undersøgelser viser, at medarbejderne gerne vil bidrage til, at virksomheden opnår sin strategi og derved er en del af en succes.

Det, som vi oplever, giver stor effektivitet i dette arbejde er DMA (det motiverende arbejdsmiljø). Modellen, som indeholder 2 væsentlige gruppedynamikker indeholdende 5 motivationsdrivere, er karakteriseret ved følgende 2 figurer:                                              
Bidrag, engement og respekt
tillid og klare mål
                              

I den første trekant skal der stå: Vision, i den anden skal der stå: Samrbejde

Fredagens vise ord:
Pas på dine tanker, de bliver til ord.
Pas på dine ord, de bliver til handlinger.
Pas på dine handlinger, de bliver til vaner.
Pas på dine vaner, de bliver til din karakter.
Pas på din karakter, den bliver din skæbne.


Rigtig god weekend


Bedste hilsener

Anotherstep

Ingen kommentarer:

Send en kommentar