fredag den 30. maj 2014

Målet for øje

Der er en person, som engang har udtalt, at golf handler om at flytte en urealistisk lille bold med nogle dertil hørende helt uanvendelige redskaber. Hvis man så også iklæder sig et lidt sjovt outfit, så har man prototypen på en golfspiller.

Men faktisk er golf mentalt et meget udfordrende og målbart spil, og nogle vil mene, at op til 90% af spillet foregår mellem ørerne. Mange golfere er i spillende stund rigtig gode til at fortælle sig selv, hvad de ikke ønsker; jeg vil ikke i den bunker, jeg vil ikke ramme mit 9-jern helt ude på tåen, eller jeg vil ikke i søen. Men hvad sker der? Tit og ofte går det galt!


Når svinget først sidder, som det skal, er det derfor ofte den mentale træning, mange professionelle golfspillere bruger tid på. Det er jo alt andet lige nemmere at fortælle hjernen, hvad den skal gøre rigtigt i stedet for at fortælle den, hvad den skal undgå. Og så skal man desuden huske på at gøre målet konkret og specifikt.

Hvad vil jeg nu med al den snak om golf? Jeg vil gerne drage en direkte parallel til vores mål i erhvervslivet. I min rolle som rekrutteringskonsulent møder jeg en del virksomheder, som i søgen efter en ny medarbejder ikke har formuleret konkrete og specifikke mål. Derfor ved de ikke, hvornår medarbejdere udfylder stillingen succesfuldt.  På den anden side af bordet ser jeg ofte kandidater, som har forelsket sig i et stillingsopslag uden rigtigt at vide, hvad deres dybtliggende motivationsdrivere egentlig er, og hvad de ønsker at opnå ved et jobskifte. 


Så hvordan kan vi kende vejen, hvis vi ikke engang kender målet? Hvornår ved vi, at vi er lykkedes, hvis vi ikke har sagt højt, hvad vi vil?


Opstil mål og gør dem specifikke. Formuler de positive delmål, der skal opfyldes for et kunne nå de endelige mål. Stil dig selv spørgsmålene: Hvad vil jeg opnå med mit mål? Hvad skal det give mig at nå det? Tjek, om du har gjort det specifikt nok ved at fortælle en kollega om det, så det giver mening. Gør det konkret, så du bliver i stand til at måle det og ved, hvornår det er opfyldt. Gør det attraktivt – det er nemmere at kæmpe for et mål, som giver dig noget, når det er opnået. Og til sidst skal du huske at sætte en deadline på.

Alt overstående er også kendt som SMART-modellen, som siger, at mål skal være: Specifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske og Tidsbestemte.


Tilbage på golfbanen:

S  =  Jeg vil tage mit 5 jern
M  =  og ligge bolden ind til 90 m fra flaget
A  =  det giver mit et godt chip ind på green
R  =  med et godt put opnår jeg mine 2 point
T  =  sådan vil jeg spille hul 3.

Jeg er sikker på, du selv kan omsætte ovenstående til mål, der virker for dig – også selvom du ikke er golfspiller.

Rigtig dejlig weekend, uanset hvad dit mål er med den!"Før du kan score, må du have et mål".(afrikansk ordsprog)

Fredagens vise ord:
Anotherstep ønsker dig en rigtig god weekend

Ingen kommentarer:

Send en kommentar