fredag den 13. juni 2014

De små ændringer


På ASTD konferencen blev jeg inspireret til at gå til et foredrag med titlen: ”Designing sustainable behavior-change with habit design.” Usp det var jo spændende - at være i en situation hvor man kan ændre sin adfærd ved vanekorrektioner. Foredraget leverede, hvad de stillede i udsigt, og det var på sin vis ganske spændende.

Grundlæggende set var der ikke meget nyt, men der blev præsenteret en meget systematisk proces for, hvordan man kan ændre sine vaner. Det handler basalt set om at lave få små ændringer ad gangen. De små ændringer skyldes, at det er så vanskeligt at lave revolutioner i vores vaner, og det er den tilfredsstillelse, vi oplever, når det lykkedes med de små vaner, som vi skal have fat i. Læs gerne sætningen igen. Det er glæden ved at gennemføre de små ændringer, som vi skal have fat i. Det væsentlige er glæden.

Vi lover os så meget, som vi ikke holder. Så som at vi vil motionere mere, spise sundere, slanke os, stoppe med at ryge osv. Men vi er slemme til ikke at holde de løfter, som vi giver os selv. Personligt tror jeg, det er rigtig skidt, når vi laver aftaler med sig selv, som så ikke holdes. Hvornår skal jeg så stole på mig selv igen? Hvis vi beslutter os for en ganske lille ændring, finder motivationen for at gennemføre den og timer det rigtigt, så er det lettere at gennemføre. Når ændringen er gennemført, er det vigtigt at huske, at anerkende sig selv for den fuldførte vaneændring.

Der sker to væsentlige ting:

  • Vi får gennemført nogle små men vigtige ændringer i vores mønster af vaner
  • Vi oplever glæden ved at gennemføre ændringen og glæden ved at fejre den.


Når vi lykkedes med sådanne ændringer, oplever vi, at vi holder vores interne løfter, og at det lykkedes. Dette betyder, at det bliver langt lettere at gennemføre næste lille vaneændring.

Vi er tilbøjelige til ikke at anerkende os selv for de gennemførte vaneændringer, muligvis fordi vi tænker, at det ikke var noget. Det er den største faldgruppe ved disse ændringer. Det er stort at holde sin aftale, det er stort at gennemføre den lille ændring, og det er stort at glæde sig over det.

Fredagens vise ord:

”Ak, af alle Fjender er maaskee Vanen den lumskeste, og fremfor Alt er den lumsk nok til aldrig at lade sig blive seet, thi Den, der saae Vanen, han er frelst fra Vanen.” 

Søren Kirkegaard

Anotherstep ønsker dig rigtig god weekend

Ingen kommentarer:

Send en kommentar