fredag den 1. august 2014

Distance har mange dimensioner


Distanceledelse er ikke en ny disciplin. Globale og regionale virksomheder med medarbejdere spredt på flere lokaliteter har gennem mange år arbejdet med denne organisering og de særlige udfordringer, dette giver, for både ledelse og medarbejdere.

Det nye er, at distanceledelsen i disse år udbredes til så mange dele af arbejdslivet, at der tales om en ny dimension af lederskabet. I derude kender det fra fusioner, institutioner og afdelinger, der bliver sammenlagt på tværs i både private virksomheder og i de ”nye” storkommuner. I dag organiserer vi os i mange forskellige netværk med tværgående projektteams, og der indgås ofte også aftaler med medarbejdere om distancearbejde på deltid eller heltid hjemme eller ude hos kunder. Virksomheder organiserer sig mange steder som matrixorganisationer med flere ledelsesreferencer for den enkelte medarbejder, og uanset rammen, så er ledelse på distancen en disciplin, flere ledere og medarbejdere stadig skal forholde sig bevidst til og lære at samarbejde med.

Når jeg arbejder med distancesamarbejde og ledelse oplever jeg, at mange er uopmærksomme på de mange forskellige dimensioner, der er i forhold til dét at være på distance. Distance, ’afstand’, er ikke blot at opholde sig på forskellige lokationer. Distance handler lige så meget om kultur, opvækst, generation og holdninger.

Disciplinen distanceledelse eller samarbejde er for mig en meget bred disciplin, hvor vi som minimum skal være opmærksomme på disse 3 dimensioner:
  • Fysisk distance
      Geografisk
      Tidsforskel
      Organisatorisk
  • Operationel distance
      Hvor ofte mødes vi?
      Hvor mange er vi?
      Hvor mange andre teams tilhører vi?
      Anvender vi de teknologiske hjælpemidler med fælles udgangspunkt?

  •     Affinitetsdistance (forskellighed i slægtsskab og måder at relatere sig til andre på)
      Kulturelle værdier
      Kommunikationsstil
      Holdninger til arbejde
      Gensidig afhængighed
      Netværk og socialt kendskab
      Hierarki
      Sprog
Da jeg for nylig underviste et hold ledere i opmærksomheden på fænomenet distance, udbrød én af dem: ”Jamen - så er alt lederskab jo indimellem på distance?” Og ja, vi opholder os måske i hverdagen indimellem på en distance, som vi ikke er opmærksomme på. Vi tror måske til tider, at vi er tættere på hinanden, end vi er.
Derfor oplever vi også, at kommunikation, forventningsafstemning og dialog om tolkning af forskellige vinkler i hverdagen altid er givende for forståelse og samarbejde.

Jeg har med denne inspiration ønsket at skabe refleksion og inspiration til dialog om begrebet distance dér, hvor I er. Hvordan oplever I jer selv og andre på distancen? Og hvordan arbejder I med begrebet distance i hverdagen?

Fredagens vise ord:

Er i denne uge skrevet af den berømte filosof Sokrates:

”Ægte visdom kommer til os, når vi indser, hvor lidt vi forstår af livet, os selv og verden omkring os”.   

Anotherstep ønsker jer alle en fortsat god sommerIngen kommentarer:

Send en kommentar