fredag den 29. august 2014

En krammer eller et godt fast håndtryk - hvordan hilser du?

Du kender det sikkert. Den der lidt akavede situation, hvor du egentlig helst bare ser, at der bliver hilst med et enkelt håndtryk, medens modparten forsøger at give dig et kram. Ja, hvad foretrækker du? En rettesnor som følges af mange er: håndtryk til arbejdsbrug og kram til familie og venner. Men jeg vil nu personligt mene, at dét med at hilse på hinanden, og netop hvordan denne hilsen udarter sig, i særlig grad er situationsbestemt. Se det for dig… Du har arbejdet på en arbejdsplads i 10 år. Du stopper, fordi du skal videre med din karriere. En kollega, du har kendt lige siden du startede, og som du også ses med privat, giver dig hånden for at sige tak for et godt samarbejde i årene, der er gået. Hvad tænker du? Ja, det er jo egentlig bare en hilsen. Måske et ’på gensyn’? Jeg havde nu foretrukket en krammer.

At hilse er at skabe relationer
Vi gør det hele tiden. Hilser på folk med et håndtryk, et kram, et kindkys eller bare et ”hej”. Hvordan hilser du selv på andre? Og har du egentlig nogensinde skænket det en tanke? Jeg finder det i hvert fald selv som noget, jeg gør rent instinktivt. Men dét at hilse på andre er meget mere end blot dét. Vores hilsen er tillids- og relationsskabende. Det er en respekt, vi viser for modparten. Og vi hilser ligeså vel for at forstå os selv og spejle os i hinanden. Ja, der findes mange hilseformer alt efter, hvilken kultur man som individ, organisation eller samfund er indlejret i. Og tit og ofte er det situationsbestemt, hvilken form for hilsen der benyttes. Hilseformerne har dog det tilfælles, at de er en social konstruktion med det formål at få dem, der hilser på hinanden, til at forstå sig selv og blive anerkendt. Vi er indrettet sådan som mennesker, at vi altid prøver at forstå vores omverden ved at gøre vores oplevelser sociale; det vil sige: at fortælle andre om dem. Men skal vi netop kunne fortælle andre om vores oplevelser og tanker, og dermed opnå anerkendelse, skal vi have en god og solid relation til hinanden. Netop en relation, hvor hilseformen kan være afgørende. Prøv at tænke på det på denne her måde: Hvor langt ville du gå i forhold til at fortælle om dine inderste, personlige sager til en person, som du, når du møder vedkommende, blot giver et håndtryk som hilsen?

Prøv at lægge mærke til det fremover, og forsøg at blive bevidst om, hvordan du egentlig selv hilser på andre – være det sig en god ven, en bekendt eller en kollega på din arbejdsplads. Hvis du bliver bevidst om dine måder at hilse på, lærer du også dig selv at kende. For hvornår åbner du dig så meget op, at en krammer inden for den intime sfære er helt okay? Og hvornår ønsker du hellere en distance til den relation, du indgår i?

En hilsen på din arbejdsplads – og alle andre steder
Arbejdspladsen er en ud af mange institutioner. I alle organisationer (her: arbejdspladsen) er der indlejret særlige ritualer samt kulturelle og sociale normer, som der typisk stræbes og leves efter. Hvad er normen for en god hilsen på din arbejdsplads? Er der ritualer for, hvordan relationerne typisk skabes, eller sker det bare? Rettesnoren, som jeg nævnte tidligere, er, at et håndtryk typisk benyttes i arbejdsøjemed. Men skal man da for søren ikke bare gøre lige præcis, hvad der falder én naturligt i den situation, man nu står i? Også på arbejdspladsen. Og i byen. Og i biografen. Og i supermarkedet. Og hvor man nu ellers måtte befinde sig. Ja, personligt ville jeg nu elske en morgenkrammer og et smil fra mine kolleger. Det giver mig en glæde og en energi til at starte dagen. Andre foretrækker et godt gammeldags fast håndtryk. Begge former for hilsen er anerkendende og relationsskabende. Vi er alle forskellige, og vi har alle vores egen unikke personlighed, hvorfor en hilsen tit og ofte er op til den enkelte, og den kontekst man indgår i. Hvordan ville du hilse på direktøren i din organisation? Og hvad med personalet i kantinen? Hvad med en af dine vellidte kunder? Eller din gode kollega, du har siddet overfor i flere år? Det siger mere om dig til andre, end hvad du måske lige går og tror.

Min pointe er blot, at ligegyldigt hvilken hilsen man benytter, hvad enten vi befinder os privat eller på arbejdspladsen, skal man fokusere sin hilsen! Hilse på andre med passion. Hilse med fuld opmærksomhed og anerkendelse. Skabe tillid og grobund for varige relationer. Giv hinanden en ”øjenknuser”, fordi mennesker, der bliver set, vokser. Og alle er værdige til at blive set og hilst på. Go’ hilsen derude!

Fredagens vise ord:

”There is a time and place for everything, Cato! …and this is it!!” -  Inspector Jacques Clouseau
(fra “The Return of the Pink Panter”, 1975).


Anotherstep – en del af PS4 ønsker dig en god Weekend

Ingen kommentarer:

Send en kommentar