fredag den 21. december 2012

Fredagsinspiration: Kender du de ti paradokser i ledelse?

Der findes utallige ledelsesteorier, der beskriver best practice, men i virkeligheden er ledelse en både kompleks og modsætningsfuld størrelse. Denne fredagsinspiration tager udgangspunkt i ti paradokser, som netop illustrerer den store dobbelthed, som ledelse som disciplin indeholder.

Ti paradokser i ledelse:

1. At kunne etablere et nært forhold til sine medarbejdere.. 

..hvilket er hensigtsmæssigt for at få en åben kommunikation, for at kunne vejledere, inspirere og motivere.
Og holde afstand.. 
..hvillket er nødvendigt for at kunne vurdere, skære igennem konflikter og træffe beslutninger i tilfælde af, at medarbejdernes interesse går på tværs af virksomhedens.


2. At kunne gå foran.. 
..og derved være et samlingsmærke for organisationens mål.
Og holde sig i baggrunden.. 
..så alle medarbejdere både i egne og omverdenens øjne bidrager til organisationens resultater og oplever realisering af egne ideer og forslag.

 3. At vise medarbejderne tillid.. 
..ved at gå ud fra, at de både kan og vil løse de opgaver, de får.
Og følge med i, hvad de foretager sig.. 
..da man ellers ikke kan give feedback og demonstrere interesse for deres præstationer.

 4. At være tolerant.. 
..hvilket indebærer, at man erkender, at der er flere måder at opnå resultater på.
Og vide hvordan man vil have tingene til at fungere.. 

 5. At tænke på sin eget teams mål.. 
.. og samtidig være loyal over for helheden.

6. At kunne planlægge sin tid ordentligt.. 
..så man får tingene fra hånden og ikke lader andre styre sin prioritering.
Og være fleksibel over for sin planlægning.. 
..så heller ikke kalenderen overtager styringen

 7. At give udtryk for, hvad man mener.. 
..således at ens medarbejdere, kolleger og overordnede ved, hvor de har én.
Og være diplomatisk.. 
..så man hverken skader det, man ønsker at fremme, eller de mennesker man omgås.

 8. At være visionær.. 
..hvilket indebærer, at man giver sig selv lov til at tænke utraditionelt og langsigtet.
Og holde benene ved jorden..
 ..idet de nære problemer og opgaver også skal løses.

 9. At tilstræbe konsensus.. 
..for at undgå, at de beslutninger, der træffes bevidst eller ubevidst undermineres.
Og være i stand til at skære igennem.. 
..da nødvendige beslutninger ellers udsættes eller ligefrem umuliggøres.

10. At være selvsikker.. 
..da man ellers spreder utryghed omkring sig.
Og ydmyg.. 
..da man ellers mister evnen til at ændre sit kort over verden i takt med virkeligheden.


 Fredagens vise ord: 
Kun den forståelse, der kommer indefra, kan føre til ægte indsigt” - Sokrates


Helene Bartved Partner
PS4 A/S


Billede: FreeDigitalPhotos.net

Ingen kommentarer:

Send en kommentar