fredag den 26. november 2010

Fredagsinspiration - Talentudvikling, hvad siger du til det?

I denne uges fredagsinspiration retter jeg fokus på talentudvikling ved at se på, hvad det er samt nogle forskellige vinkler på at udvikle det.

Talent er en egenskab eller et personligt potentiale, man har i sig, mens kompetencer er noget man kan tilegne sig. I relation til kompetenceudvikling fokuserer man derfor også ofte på mangler eller gab – hvad skal medarbejderen blive bedre til? Modsat talentudvikling, hvor der fokuseres på, hvad medarbejderen er rigtig god til, og hvad der skal til, for at medarbejderen bliver endnu bedre.

Talentudvikling kræver på den ene side, at medarbejderen viser engagement, tør kaste sig ud i nye udfordringer og tager ansvar for egen udvikling. Talentudvikling kræver på den anden side også, at organisationens ledere har øje for medarbejdernes særlige talent og sørger for, at talentet kan blive udfoldet og styrket ved blandt andet at skabe gode rammer for udviklingen.
Medarbejderne med et særligt talent kan udvikles individuelt og løbende, eller man kan iværksætte fælles udviklingsprogrammer for grupper af talentfulde medarbejdere, der accelerer udviklingen af de pågældende medarbejdere i en afgrænset periode.

I Beskæftigelsesministeriet og Integrationsministeriet har de udviklet forskellige talentprogrammer, der viser, at der er mange forskellige metoder til at udvikle talent. Det kan eksempelvis være metoder, som knytter sig til arbejdsformer, som projektarbejde, metoder, der relaterer sig til læring via kurser og formel efter- og videreuddannelse eller metoder, der bygger på refleksion, som eksempelvis mentorordning. Det der kendetegner metoderne, er at de alle supplerer den udvikling, der kan ske i dagligdagen ved at ændre på de rammer, der er for den talentfulde medarbejder, og ved at give medarbejderen nye opgaver, mere ansvar eller lade medarbejderen indgå i nye samarbejdsrelationer internt eller eksternt.

Metoderne kan anvendes, uanset om arbejdspladsen vælger, at talenterne skal udvikles hver for sig og i hvert sit tempo eller ved at iværksætte fælles udviklingsprogrammer for grupper af talent. De kan anvendes alene eller i kombination. Som udgangspunkt er det dog altid en god ide, at forsøge at kombinere den teoretiske læring med mulighederne for at bruge det lærte i praksis. For det er først, når viden omsættes til praksis, at kvalifikationer bliver til kompetencer, og den individuelle læring bliver til organisatorisk udvikling.
Hvilken eller hvilke metoder, der vil være mest hensigtsmæssigt at benytte, afhænger af, hvad man helt konkret ønsker, at styrke hos det enkelte talent, og hvad der i særlig grad fremmer læringen hos denne. Da mennesker motiveres og lærer forskelligt, kan det blandt andet i forbindelse med fastlæggelsen af medarbejderens udviklingsplan være gavnligt at drøfte, hvad der i særligt grad motiverer og fremmer læringen hos den pågældende medarbejder.

I denne forbindelse kan det også være interessante at have fokus på, at der eksisterer forskellige typer at læringsstile, som eksempelvis:

Aktivisten kaster sig ud i nye opgaver og elsker at være der, hvor der sker noget. Aktivisten lærer ved en intuitiv tilgang til stoffet og gennem opbygning af konkrete erfaringer og oplevelser. Aktivisten læser sjældent en bog fra ende til anden.

Pragmatikeren er en typisk planlægger, der søger ny teoretisk viden for at eksperimentere og afprøve denne i praksis. Pragmatikeren vil gerne kunne afprøve det lærte med det samme, og læringsprocesserne skal være konkrete og overskuelige.

Tænkeren ynder at iagttage, indsamle oplysninger, bearbejde sine erfaringer og funderer over forskellige muligheder og perspektiver. Tænkeren arbejder gerne sammen med andre og reflekterer før denne handler. For tænkeren er processen vigtigere end resultatet.

Teoretikeren lærer bedst gennem begrebs- og teoridannelse og sætter sig grundigt ind i stoffet. Når teoretikeren lærer noget nyt sættes tingene i system, som for eksempel i skemaer eller modeller for bedre at forstå og huske det lærte. Teoretikeren arbejder gerne alene.

Arbejder du med talentudvikling i din hverdag? Og hvad er din holdning til det?

Bland dig meget gerne i debatten ved at kommenterer på denne fredagsinspiration længere nede.

Ugens citat:

"Everyone wants to understand painting. Why don't they try to understand the singing of birds? People love the night, a flower, everything that surrounds them without trying to understand them. But painting - that they must understand."
Pablo Picasso

Rigtig god weekend.

Louise Petersen
PS4 Konsulent

Ingen kommentarer:

Send en kommentar