fredag den 22. august 2014

Emotionel Intelligens


Hvad, der afgør om en person opnår succes, afhænger af mange ting. Der hersker ingen kausal sammenhæng mellem succes og den gyldne triade, som består af uddannelse, erfaring, og intellektuelle hestekræfter. Det skyldes til dels eksistensen af et abstrakt fænomen, som kan observeres alle steder helt fra kontoret til diskoteket. Det er noget, man ikke kan sondere og måle på som f.eks. erfaringer og karakterer. Fænomenet kaldes emotionel intelligens, og om man har hørt om det eller ej, så er det noget, hvis kraft uden tvivl ikke skal undervurderes.

Der foregår dagligt en kamp mellem følelser og rationel handling i vores hjerner. Det er en kamp, som vores følelser ofte vinder, fordi vi er bygget til at give emotioner en fordel. Dette skyldes, at alt, hvad vi ser, hører og mærker, opfanges som sensoriske signaler, der fragtes op til hjernen via rygmarven. Destinationen er den frontale lap i hjernen, hvor logisk tænkning finder sted. Men på vejen passerer disse signaler det limbiske system, hvilket er den del af frontallappen, som er involveret i emotioner og korttidshukommelse. Dette sikrer, at vi oplever ting emotionelt, før vores fornuft spiller ind. De to områder i hjernen influerer konstant hinanden, og kommunikationen mellem de to er den fysiske kerne af emotionel intelligens.
Følelser kan gavne dig, og de kan skade dig, men du har ingenting at skulle have sagt, før du forstår dem. Gode beslutninger kræver mere end faktuel viden, de kræver også emotionel beherskelse. Der findes utallige følelser, men de er alle derivationer af glæde, sorg, vrede, frygt og skam. Har du nogensinde skænket det en tanke?

Vores hjerne er altså bygget til at føle, og vores første reaktion på enhver hændelse vil være en følelse. Det kan vi ikke kontrollere, men til gengæld kan vi kontrollere tankerne, vi gør os efter sådan en følelse, og med høj emotionel bevidsthed kan vi styre vores reaktioner på disse følelser. Oplevelser, der kan igangsætte en emotionel tilstand, kaldes ”emotionelle triggers”, og formes efter ens personlige historie. Vi er ikke altid bevidste omkring disse triggers, men med høj emotionel intelligens vil man være i stand til at spotte dem og dermed herske over ens fremtidige reaktioner.

Der eksisterer ingen kendt sammenhæng mellem IQ og emotionel intelligens, som påvirker, hvordan vi navigerer rundt i sociale kompleksiteter og foretager personlige beslutninger med positive udfald. Men hvor stor betydning har emotionel intelligens for succes på arbejdspladsen, forholdet og andet? Det korte svar: STOR!

Emotionel intelligens bygger på 4 færdigheder. Disse færdigheder parres op under 2 primære kompetencer: personlig kompetence og social kompetence. Personlig kompetence udgøres af selvbevidsthed og selvkontrol, og de sociale kompetencer udgøres af social bevidsthed og social kontrol. Disse udtryk er selvforklarlige, men lad os grave lidt dybere ned og se, hvad der ligger bag, før I fortsætter jeres hverdag som altid.

Selvbevidsthed: Du kan kun forstå dine følelser ved at tænke over dem. Følelser tjener altid et formål, og de opstår ikke ud af ingenting, fordi de altid er reaktioner på livsoplevelser. Selvbevidsthed handler ikke om at opdage en stor hemmelighed om sig selv, men snarere om at udvikle en ærlig forståelse for, hvad der får os til at reagere, som vi gør.

Selvkontrol: Evnen til at bruge sin selvbevidsthed til at styre sine handlinger mod den positive vejbane kaldes selvkontrol. Men det handler ikke kun om at forhindre problematisk adfærd, endnu vigtigere er det nemlig at blive i stand til at sætte sine momentære behov på hold for at opnå større og vigtigere mål.

Social bevidsthed: Refererer til evnen til at opfange følelser hos andre mennesker. De vigtigste instrumenter til dette formål er at lytte og observere. Dette kræver dog, at man bliver nødt til at stoppe med at snakke og tænke. Egentlig skal man lukke helt af og bare lytte, hvilket i sig selv er en udfordring. Man indtager nærmest en antropologisk tilgang til livet.
Social kontrol: Dette dækker over evnen til at bruge alle tidligere nævnte midler til at interagere med andre mennesker. Dette sikrer klar kommunikation og effektiv håndtering af konflikter. Mennesker, der er gode til at kontrollere forhold med andre, vil have lettere ved at få deres meninger igennem.

Brug nu 5 minutter af din dag på at tænke over de følelser eller reaktioner, du har oplevet på arbejdspladsen. Næste gang du oplever en konflikt på arbejdspladsen, så gør det til din opgave at opfange den anden parts følelser. En bevidstgørelse af disse følelser kan give dig en ny viden om dig selv og andre, som kan være et effektivt problemløsningsværktøj.

Fredagens vise ord:

Fredagens vise ord er i denne uge skrevet af den berømte fysiker A. Einstein:

”Vi kan ikke løse et problem med samme bevidsthed, som skabte det.”


Anotherstep – en del af PS4 ønsker dig en god Weekend

Ingen kommentarer:

Send en kommentar