mandag den 6. september 2010

CSR – bæredygtig ledelse i fremtiden

Af Camilla Bachmann

CSR, Corporate Social Responsibility, virksomhedens sociale ansvar – kært barn har mange navne. EU-Kommissionen påtog sig i marts 2010 opgaven at forny EU-strategien for fremme af CSR. CSR skal implementeres som et nøgleelement i virksomhederne for at sikre langsigtet arbejdskraft og forbrugertillid.

Corporate Social Responsibility er af EU-Kommissionen defineret således:

"A concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis." 

Oversat til dansk er CSR altså virksomhedernes frivillige arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i deres samarbejde med interessenter.
CSR afspejler behovet for at varetage fælles værdier og øge følelsen af solidaritet og fællesskab.

I løbet af de seneste par år har vi stået ansigt til ansigt med den værste krise i verden siden 1930’erne. Denne krise har haft en negativ indvirkning på den fremgang der ellers var opnået i Europa siden år 2000. Der er i øjeblikket en høj arbejdsløshedsrate, væksten i byggesektoren er træg, og gældsniveauet er usædvanligt højt. Den økonomiske situation er dog i fremgang, men stadig skrøbelig. På samme tid udvikler verden sig hurtigt, og langsigtede udfordringer som globalisering, knappe ressourcer og klimaændringer intensiveres.

EU-Kommissionens ”Europe 2020 strategi” viser hvordan EU kan komme bedre rustet ud af krisen og forvandles til en fornuftig og bæredygtig økonomi der vil resultere i lave arbejdsløshedsrater, i produktivitet og i sociale fællesskaber. For at opnå hurtige og holdbare resultater vil en stærkere økonomisk ledelse være påkrævet.

I en forelæsning om bæredygtig ledelse[1] udtaler professor i organisations- og ledelsesteori ved Handelshøjskolen i Århus, Steen Hildebrandt, at penge og materiel vækst altid har været de dominerende kriterier og mål i henhold til traditionel ledelsestænkning. Der er dog mange andre vigtige aspekter der skal tages i betragtning når vi taler om bæredygtig ledelse. Vi skal ikke måle og formulere os for enkelt, men i stedet være mere innovative i vores tankegang. Den klassiske ledelsesopfattelse, ifølge Steen Hildebrandt, er at vi lærer af erfaringen og fortiden, og ud fra det planlægger vi fremtiden. Denne arbejdsmetode skal udvikles, så vi i stedet lærer af fremtiden mens vi skaber den. For som Albert Einstein sagde: ”We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.”

Steen Hildebrandt påpeger at der er tre niveauer der skal tages hensyn til for at opnå en bæredygtig ledelse:

  • 1. niveau: mennesket
  • 2. niveau: virksomheden
  • 3. niveau: jordkloden
På det første niveau finder vi mennesket. Dette betyder at der først og fremmest skal tages hensyn til det enkelte individs fysiske, psykiske og mentale sundhed. Det andet niveau er virksomheden. Den skal fungere som helhed, hvilket vil sige at hele virksomheden skal ledes ud fra de samme politikker og strategier – et samlet eksistensgrundlag. Virksomhedens processer skal tage hensyn til det sociale og fysiske miljø. På det tredje og sidste niveau er jordkloden. Virksomheden skal værne om jorden og ikke misbruge dens ressourcer.

I en artikel af Hildebrandt og Brandi[2] står der således: ”… jagten på effektivitet, vækst, materiel velstand og profit har bragt verden ind i en ubalance, hvor økosystemerne lider voldsom skade på grund af kortsigtet økonomisk væksttænkning.” Steen Hildebrandt mener at vi har en forpligtelse over for vores efterkommere, hvilket kræver en langsigtet og bæredygtig ledelse samt forvaltning af jordens ressourcer. Ledelse i fremtiden vil netop handle om at forvalte ressourcer og skabe resultater.

CSR er, grundet krisen, mere relevant end nogensinde, fordi denne metode kan skabe værdi ved at opbygge en tillid i virksomhederne der er vital for det sociale marked og i sidste ende skaber bæredygtig ledelse. Det er en generel opfattelse at CSR skal implementeres som en integreret del af virksomheden, da det ellers ikke vil fungere efter planen og ikke vil resultere i et positivt afkast.

Alt i alt handler CSR og bæredygtig ledelse om at se det enkelte menneske som en ressource og virksomheden som en helhed. Fremtiden tilhører de ledere og virksomheder der forstår at prioritere bæredygtighed på et overordnet, strategisk plan. Det enkelte individ ønsker at arbejde for en virksomhed hvor vedkommende bliver værdsat og kan bidrage positivt til omverden. Der skal altså skabes resultater på en effektiv måde, uden at det skader hverken mennesket, virksomheden eller vor moder jord.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar