tirsdag den 22. marts 2011

Typer og motivation – hvad motiveres du af?

Af: Bo Zoffmann

Personlig motivation beskrives ofte som et element, der stort set er identisk for alle mennesker, eller i hvert fald for mennesker fra samme generation. Først hører vi om, at de unge på arbejdsmarkedet motiveres af muligheden for balance mellem arbejdslivet og privatlivet, så er det ledelse der motiverer, men sjældent taler vi om, at vi grundlæggende motiveres af noget ganske forskelligt. Med enneagrammet har vi basalt set 9 persontyper, og de 9 typer har ganske forskellige drivere og livsstrategier.

Type og Hen imod - motivation

1 Perfektionist:
At gøre det rigtigt

2 Relationsskaber:
At blive anerkendt og have følelsen af at være vigtig for andre

3 Udretter:
At være, eller at synes succesfuld. Hårdt arbejde. At lede. At vinde

4 Kreatør:
At være unik og speciel, samtidig med at man finder meningen med livet

5 Iagttager:
Viden. At forstå og at være sig selv nok (selvtilstrækkelig)

6 Realist:
At være sikker

7 Idemager:
At være lykkelig, planlægge sjove aktiviteter og bidrage til verden

8 Retningsgiver:
Selvstændighed og styrke. Have indflydelse på verden

9 Mægler:
Holde fred og ”smelte” sammen med andre


Denne forskel giver selvfølgelig også ganske forskellige måder, hvorpå de 9 typer bliver motiveret. Vi taler om to slags motivation. Den første er ”Hen imod”-motivationen, og det er det, vi hver især arbejder mod at opnå. Den anden form for motivation er ”væk fra”-motivationen, hvilket er det, vi gerne vil undgå. I nedenstående skema er hver af den 9 typer og deres ”hen imod”-motivation illustreret.

”Væk fra”-motivationen er næsten selvsagt, når der tages udgangspunkt i typens ”hen imod”-motivation. Hvilken af de to motivations typer der er stærkest, mener jeg afhænger af typen og den enkeltes modenhed eller bevidsthed, men nu og da opfattes ”væk fra”-motivationen at byde på langt stærkere reaktioner end ”hen imod”-motivationen.

Type og Væk fra – motivation

1 Perfektionist:
At lave fejl

2 Relationsskaber:
At blive betragtet som smålig eller nøjeregnende

3 Udretter:
Nederlag

4 Kreatør:
At være ordinær

5 Iagttager:
Ikke at have svaret eller at udstråle tåbelighed

6 Realist:
Tvivl ved at få accept, ved at stille spørgsmål eller ved at konfrontere

7 Idemager:
Smerte, lidelse og manglende uafhængighed

8 Retningsgiver:
At være svag, sårbar eller underlagt andres barmhjertighed

9 Mægler:
Konflikter

Når du gennemlæser ovenstående, kan du reflektere over følgende to elementer:

1) Hvilken motivation er din, også gerne af generel interesse?
2) Hvad, i enhver hændelse, er det, at den enkelte fokuserer på?

Min påstand er, at en Perfektionist (1) vil fokusere på noget helt andet en f.eks. en Udretter (3) i en situation, hvor der er begået en fejl. Lad mig give et eksempel:
En Udretter-chef påpeger en fejl begået af en Perfektionist. Udretteren vil (i dette eks) fokusere på, hvad der gik galt, således at der kan læres af hændelsen, og så fremtidige fejl kan undgås. Perfektionisten vil muligvis kun fokusere på, at han/hun fejlagtigt har begået en fejl, og at det er forkert, hvilket piner perfektionisten voldsomt. Perfektionisten vil på trods af Udretterens ærinde slet ikke høre andet, end at fejlen bliver påpeget.

Dagens vise ord:
People who are unable to motivate themselves must be content with mediocrity, no matter how impressive their other talents. - Andrew Carnigie

Ingen kommentarer:

Send en kommentar