fredag den 14. marts 2014

Hvordan er kvaliteten af dit liv?

Du ser, hvad du ønsker at se, du hører, hvad du ønsker at høre, og du føler, hvad du ønsker at føle. Vi kan nemlig ikke se verden, som den er, kun som vi tror, den er.

“FINISHED FILES ARE THE RESULT OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF MANY YEARS”.

Hvor mange F´er er der i den foregående sætning? Svaret er 6.
Når jeg under mine foredrag laver denne lille test med tilhørerne, fordeler svarene sig typisk lige fra 2 og helt op til 7.

Opgaven er ikke sværere end, at et barn kan løse den, men som vi vokser op, indlærer vi forskellige mønstre og måder at se verden på. Mønstre, som hjælper os med at bearbejde og lagre viden og indtryk, men som samtidig begrænser vores adgang til virkeligheden. Den måde, hvorpå vi betragter verden, bestemmer i høj grad vores adgang til virkeligheden samt vores adgang til de muligheder eller begrænsninger, vi møder i vores liv.

Nogle forskere mener, at mennesket bliver udsat for over 10 millioner bits informationer gennem vores 5 sanser per sekund, men at vi kun kan fokusere på fire til otte i samme tidsrum. Hvis det er sandt, svarer det til, at vi alle ser livet gennem hvert vores lille nøglehul.

Tor Nørretranders beskriver dette i sin bog ”Mærk verden” ved brug af en analogi omkring en lommelygte. Lommelygtens lyskegle repræsenterer et menneskes bevidsthed. Det sted på væggen, lyskeglen rammer, symboliserer det nøglehul, vi betragter livet igennem. De fleste mennesker oplever sikkert, at de har større adgang til virkeligheden, fordi lyskeglen hele tiden belyser det, som den rettes imod, men i virkeligheden er vores udsyn jo uendeligt begrænset.
Rygtet siger, at hvis man kaster en frø ned i en gryde med næsten kogende vand, vil den springe ud med det samme. Putter man den ned i en gryde med koldt vand, sætter gryden på komfuret og langsomt skruer op for varmen, vil frøen blive nede i gryden, til den koger ihjel. Den stigende varme i gryden gør frøen så sløv, at den end ikke forsøger at redde sig selv.

Dette kunne være et billede på, hvordan vi mennesker langsomt vænner os til at leve vores liv – halvt tilfreds, halvt utilfreds.

Hvis vi ikke løbende holder øje med temperaturen i vores sundhed, økonomi, kærlighed, venskaber, arbejde og meget andet, risikerer vi pludselig at lulle os ind i passivitet. Vi lever med et par kilo for meget, bruger for meget tid på et arbejde, som ikke stimulerer os længere, eller lever lige glade i et parforhold uden at huske hvorfor.

Prøv at teste dig selv og temperaturen på de vigtige områder i dit liv. Hvordan er dit arbejdsliv, dit privatliv eller din sundhed?

Vil du have nye resultater, skal du være villig til at udvide lyskeglen og stille dig selv nysgerrige spørgsmål. Begynd at definere mål for de livsområder, du vil ændre. Husk, hvad du ikke kigger efter, ser du sjældent.

God fornøjelse

Fredagens vise ord:

”Livet skal leves, læres og nydes. Desto mere du lærer, jo mere kan du få ud af dit liv. Desto mere du gør, jo mere lærer du. Tag fuldt ud del i dit eget liv”.

Du ønskes rigtig god weekend af

PS4


Ingen kommentarer:

Send en kommentar