mandag den 3. marts 2014

Bliv god til delegering med situationsbestemt ledelse

Skrevet af PS4 A/S

Oplever du sommetider, at du er nødt til gøre tingene selv for, at de bliver gjort ordentligt? – Så kan det være tegn på, at du har udfordringer med delegering og endnu ikke har fundet løsningen på, hvordan dette gøres mest effektivt. Følgende blog vil give et bud på, hvordan du ved at tilpasse din ledelsesstil til den enkelte medarbejders kompetencer kan opnå succes med delegering.

Delegering kan spare mange ressourcer og skabe udvikling for både dig og dine medarbejdere. Succesfuld delegering kræver en god forståelse for dine medarbejderes kompetencer. Når du vil sikre dig en succesfuld delegering, er det vigtigt, at du påtager dig en holdning, der tilstræber at udvikle dine medarbejdere til at løse mange forskellige opgaver. Du skaber hermed udvikling hos medarbejderen ved at tildele ham/hende opgaver, der ligger på kanten af, hvad medarbejderen har kompetencer til. Herudover er det vigtigt, at du bevidstgør dig om dine vanemønstre og din personlighedstype, så du ved, hvad der for dig skal til for at skabe den gode vane med at delegere. Afslutningsvis er det vigtigt, at du som leder formår at vælge lige netop den ledelsesstil, der sikrer, at du og din medarbejderen har samme holdning til, hvad der forventes. Når du har gjort dig bevidst om, hvilken adfærd du har ud fra de ovenstående tre adfærdsområder holdning, vane og teknik, er det vigtigt, at din ledelsesstil er situationsbestemt ud fra det hvilke afhængighedskrav medarbejderen har.

Medarbejderens afhængighedskrav vurderes ud fra dennes kompetencer og består af tre karakteristika; dygtighed/evne, erfaring og selvtillid. Dygtighed/evne beskriver, hvilke personlige og faglige kompetencer medarbejderen har. Erfaring beskæftiger sig med den tidligere erfaring, medarbejderen har med udførelse af opgaver. Afslutningsvis er der selvtillid, der beskriver den energi og selvtillid, medarbejderen besidder i relation til at løse nye opgaver. Lederen skal påtage sig en instruerende ledelsesstil, hvis medarbejderen besidder høje afhængighedskrav. Medarbejderen har høje afhængighedskrav, når medarbejderen er ny inden for faget eller oplever, at opgaverne besidder stor kompleksitet. Har medarbejderen en lav-middel afhængighedskrav, skal den anvendte ledelsesstil være en trænende ledelsesstil. Medarbejderen er på dette niveau ofte meget motiveret og har selvtillid til at udføre opgaven, men medarbejderen har ikke været stillet lignende opgave før. Det er derfor vigtigt, at du går ind og vejleder medarbejderen efter behov. Har medarbejderen en mellem til høj grad af uafhængighed, er det vigtigt du anvender en støttende ledelsesstil. Medarbejderen er her kompetent, men er forsigtig og har måske ikke det fulde overblik til at vurdere, hvornår han/hun selv skal træffe selvstændige beslutninger. Det er vigtigt, at du som leder anerkender og opfordrer medarbejderen til at arbejde selvstændigt. Til sidst er der den højt uafhængige medarbejder, som fremstår meget selvsikker og inspirerende for andre. Medarbejderen på dette niveau har overblik og er fuldt ud i stand til selv at tage initiativ og skabe overblik over opgaverne. Du skal som leder sikre, at denne medarbejder bliver stimuleret, hvorved det er fordelagtigt, at du anvender en delegerende ledelsesstil.

Søg fremover at styrke dit lederskab og din evne til at delegere ved at blive opmærksom på din rolle som henholdsvis den instruerede, den trænende, den støttende og den delegerende leder. På den måde vil du opleve, at dine evner til at delegere vil blive styrket.

Vil du vide mere om delegering, situationsbestemt ledelse eller styrke dine ledelseskompetencer, kan du gå tilgå vores kompetenceforum på www.anotherstep.dk. Du kan også deltage i vores gratis på-vej møder:

Situationsbestemt ledelse i projektteams:
Onsdag d. 9. april kl. 09.00-11.00
Delegering:
Torsdag d. 22. maj kl. 09.00-11.00. Tilmelding foregår pr. e-mail til LS@ps4.dk eller på tlf: 7027 8585. sted: Dronningens tværgade 30

Ingen kommentarer:

Send en kommentar