fredag den 28. februar 2014

Tidens Herre eller tidens tjener?


Overvejer du fra tid til anden, om du selv er tidens herre eller tidens tjener? Det er et interessant spørgsmål at stille sig selv. Hvor ofte planlægger du din tid og følger planen? Og hvor ofte oplever du, at du laver en plan, og når du så går hjem fra arbejde, er følelsen, at intet af det planlagte blev gennemført?

Det sker også privat. Personligt husker jeg tydeligt nogle år, hvor jeg havde en klar idé om, hvad jeg ville gøre i weekenden. Jeg blev så opmærksom på, at de samme opgaver kom op på min mentale ’to do’-liste hver weekend, at jeg basalt set aldrig fik gjort noget af det, som jeg planlagde.

Det kan være mange forskellige forhold, der er årsag til, at det sker. Jeg mener, at hovedparten af disse forhold kan findes hos os selv. Nogle oplever, at andre opgaver pludselig er vigtigere end de planlagte. Der er også nogle personer, der mener, at andres ønsker er vigtigere end ens egen plan. Endelig er der de situationer, hvor der ganske enkelt ikke er en plan. Der kan desuden findes yderligere forhold, som gør, at vi lader os distrahere fra vores egen mere eller mindre eksplicit udformede plan.

En vigtig betingelse for at blive i stand til at styre sin egen tid er netop, at man lægger en plan, hvorfor jeg oven for skrev; ”mere eller mindre eksplicit udformede plan”. Hvis du er typen, som relativt let springer til andre aktiviteter end dem, du selv har planlagt, er det ligeledes meget vigtigt, at du forholder dig til, hvor vigtigt det er, at aktiviteten gennemføres. Når opgaverne er planlagte og vurderet for deres vigtighed, er det muligt for dig at træffe de vigtige valg, der skal træffes, når alternative aktiviteter dukker op.

Jeg har endnu ikke forholdt mig til de opgaver, som vi ikke har lyst til at udføre, eller de opgaver, som vi synes er så vanskelige, at vi lægger dem til side. Når det er tilfældet, bliver det endnu mere centralt at overveje, hvor vigtigt det er, at opgaverne bliver løst. Det interessante er, at i disse tilfælde kæmper vi udelukkende med os selv. Det er helt og aldeles vores egne mentale barrierer, som forhindrer os i at løse ovennævnte opgaver.

Personligt mener jeg, at det væsentlige er at reflektere over, hvorfor vi gør, som vi gør, og reflektere over, om vi får det ud af vores tid, som vi ønsker. Rigtig mange, inklusiv mig selv, oplever, at tiden, som skal bruges til at løse et givet antal opgaver, overstiger den tid, der er til rådighed. Når det er tilfældet, er det væsentligt at tænke over, hvad det er som forhindrer os i at nå det, vi gerne vil nå, og hvad det er, som vi lader os distrahere af.

Fredagens vise ord er i denne uge af en ukendt person:

Det er ikke mængden af tid, der afgør, om du får succes. Det er mængden af effektivitet.

PS4 ønsker alle god weekend

Ingen kommentarer:

Send en kommentar