fredag den 7. februar 2014

Husker vi at bruge de introvertes styrker?

Mange af verdens store personligheder og innovatører så som Albert Einstein, Mahatma Gandhi, Albraham Lincoln og Bill Gates er faktisk introverte og har udtrykt, at de har fået mange af deres ideer, når de har været alene med deres tanker. Dette er i modstrid med, hvad der er dag lægges vægt på nemlig vores evner til at stille os frem i rampelyset og være på. Det ses som en styrke at turde være midtpunkt, og dette gælder ikke kun i vores arbejdsliv men også i skolerne og andre institutioner. Vi paces gennem vores opvækst frem med budskabet om, at det rigtige er at nyde opmærksomheden. men hvad med alle de mennesker, som ikke nyder at være midtpunkt? Alle de mennesker, som har brug for at kunne være sig selv og fordybe sig for at kunne lade op?

Man taler om, at vi som personer enten er ekstroverte, der får energi af at være en del af større sociale sammenhænge og have mennesker omkring sig, eller introverte, der får energi af at kunne være sig selv og fordybe sig uden for mange mennesker omkring sig. Selvom et sted mellem en tredjedel og halvdelen af os er introverte, er det de ekstrovertes styrker, der favoriseres i det vestlige samfund. Vi sidder i storrum, vi skal kunne sælge og præsentere vores ideer foran større forsamlinger, og vi skal netværke og smalltalke med mennesker, vi ikke kender. Men når vi kun bruger og belønner de ekstrovertes styrker, går vi så ikke glip af en masse menneskers styrker? Og kunne vi lære noget af de introvertes evne til at fordybe sig?

Det mener forfatter og researcher Susan Cain, der i 2012 udgav bogen Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking, og som siden hen har holdt en lang række foredrag om ”The Power of Being Introvert”. Hun mener, at det er vigtigt, at vi begynder at værdsætte de introverte styrker og netop ser dem styrke som i den forstand, at vi kan drage megen nytte fra deres fortrukne måder at gøre tingene på. Introverte er ofte kreative mennesker, som hvis de får plads og ro til at tænke kan komme med mange banebrydeende ideer. Introverte ledere er ikke altid, som man har en tendens til at opfatte dem, passive og tilbageholdende, men de kan derimod være gode ledere, der giver sine medarbejdere plads til at løbe med deres ideer og giver dem ansvar. Ekstroverte ledere kan ifølge Cain have en tendens til at ville være en del af de andres ideer eller trække ideerne i den retning, de selv finder interessant. Her giver introverte ledere sine medarbejdere mulighed for at udvikle ideerne på egen hånd og uden indflydelse af, hvad den introverte leder, selv mener, er spændende. Også i samarbejdet kunne vi lære noget af de introverte ifølge Cain. Vi bruger hyppigt gruppearbejde og er meget glade for at brainstorme i fællesskab, hvilket helt sikkert også er givtigt. Vi skal dog huske på, at vi har en tendens til at efterligne hinandens holdninger, meninger og ideer. Derfor er der en risiko for, at vi falder i en rille og tænker de samme type ideer i stedet for at komme med lige så mange forskellige ideer og bud, som vi er deltagere i samarbejdet. Det kunne derfor være en idé at tage de introvertes arbejdsmetode til sig og lade første del af brainstormingen foregå alene, så alle får plads og ro til at udtænkte sine egne ideer inden, vi mødes og tænker videre sammen Susan Cains råd til os er, at vi husker på, hvad vi som personer har brug for. At vi står ved det, hvis vi er introverte og har behov for en gang imellem at være alene, og at vi husker, også selvom vi er ekstroverte, at en tur alene i skoven kan være givtigt for kreativiteten. 

Fredagens vise ord:

-     The monotony and solitude of a quiet life stimulates the creative mind”
       (Albert Einstein)


Rigtig god weekend!

PS4 Teamet 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar