tirsdag den 20. september 2011

Følelsen af succes

Jeg har i denne fredagsinspiration sat mig for at se lidt nærmere på, hvad succes er for en størrelse. Hos PS4 arbejder vi med lederuddannelse, coaching, rekruttering mm., alt sammen for at hver enkel person eller organisation får mere succes, med det de laver. Selv går jeg på arbejde, fordi jeg kan lide det, jeg laver – og ja helt sikkert også for at få de små succesoplevelser i hverdagen. Men hvad er succes egentlig, hvordan måles det og hvem bestemmer, om vi har succes?

Begrebet succes kommer fra det latinske begreb suc’cessus, der betyder fremgang. Succes er noget vi har, når noget lykkes for os, og andre anerkender det. En organisation og en virksomhed kan have succes og opleve fremgang i form af fx øget produktivitet. Men man kan også have succes som menneske, og fra det enkelte individs synspunkt kan det fx handle om at være tilfreds med sig selv og sit liv, samt at man har et godt forhold til familien, vennerne, kollegerne og chefen. Det handler om, at vi som mennesker får så mange øjeblikke med lykke som muligt i det, vi foretager os, samtidig med at det skal være berigende, interessant og udviklende.

At have succes som menneske afhænger af, hvilke øjne der ser. Succes er en relativ størrelse, og afhænger derfor af, hvem der dømmer, og hvem der skal anerkende, det vi gør. På arbejdet søger vi ofte anerkendelse fra ledelsen og fra kolleger eller fra kunder. I privatlivet kan det være anerkendelsen fra familien, der er det vigtigste. Succes kan være kortvarig, den kan være mellemlang, og som det bedste kan man tale om, at man har succes i livet.

Når vi taler om succes i livet, så er det en subjektiv målt størrelse, for alt afhænger af, hvordan der vægtes. Succeskriterierne er forskellige, og de er også forskellige fra individ til individ uanset om individerne lever i det samme land, i den samme by, eller om man kommer fra den samme familie for den sags skyld. Men det må, i mine øjne, handle om at have en høj selvindsigt, og have evnen til at handle i overensstemmelse med denne selvindsigt.

Succes er at elske det liv, du lever lige nu. Det er, når vi vågner om morgenen med et smil, og ser frem til endnu en dag. Det kan også opleves som succes at kunne det, man gerne vil, og når vi når de mål, vi har sat os. Og succes er, når man er stolt af sig selv. Det lyder meget fint, at jeg siger, at man skal have en høj selvindsigt for at have succes i livet og som menneske. Og jeg er da også selv kommet til kort, og har tænkt over, hvor meget selvindsigt jeg har – synes jeg selv, at jeg har succes i livet? For at få selvindsigt og elske det liv, man lever, kan man stille sig selv spørgsmålene: hvad gør mig glad? Hvad er det, der gør, at jeg føler mig levende? Hvad gør mig stolt af det liv, jeg lever? For succes kommer af, at vi opnår noget vi brænder for, noget vi ønsker eller har lyst til.

I min hurtige søgen på nettet omkring begrebet succes, faldt jeg over følgende sætning: Succes følger dem, der har visioner. For at kunne opnå følelsen af succes, mener jeg helt bestemt, at man bliver nødt til at være aktiv, dvs. få defineret de mål, man ønsker at indfri. For hvis man blot er passiv og bliver én, der sker noget med, så tror jeg, det er svært at få følelsen af, at man har opnået noget, hvad enten det er arbejdsmæssigt eller generelt i livet. Hvis ikke man har en form for deadline eller en handlingsplan, så kan man sidde fast i en dagdrøm, der aldrig bliver til mere end en drøm. Konkret målformulering er en betingelse for succes ud fra logikken, at før man kan nå sine mål og derved opnå succes, så må man først have formuleret målet.

Hvis jeg skal prøve at opsummere mine tanker, så er succes noget meget forskelligt for forskellige mennesker. Der er ikke ét svar på, hvad succes i livet er, og det handler om, at hver enkel har sine egne succeskriterier og konkrete mål, som man følger. Jeg vil slutte fredagsinspirationen af med nogle vise ord, der kommer fra den amerikanske forretningsmand og politiker Herman Cain:

"Succes er ikke nøglen til at føle lykke. Lykkefølelsen er nøglen til succes. Hvis man godt kan lide og har det sjovt med det man laver, så får man succes. Så enkelt og så svært er det."

Rigtig god weekend
Kirstine Grønhøj Jensen
PS4 konsulent

Ingen kommentarer:

Send en kommentar